seminář Filozofie pro děti

Katedra pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích
a pobočka České pedagogické společnosti v Českých Budějovicích

pořádají pro studenty a pedagogickou veřejnost

intenzivní seminář Filozofie pro děti

 

Termín konání: sobota 24. dubna 2010; 9,00 - 17,00 hod.
Místo konání: budova PF, Dukelská 9, České Budějovice (vedle rozhlasu, ne u Prioru)
Lektoři: Mgr. Radek Cvach, Mgr. Iva Žlábková

 

O programu Filozofie pro děti:

Program Filozofie pro děti založit americký filozof a psycholog Mathew Lipman.
Filozofie pro děti je ucelený vzdělávací program, který má rozvíjet schopnost dětí kriticky myslet, zabývat se "filosofickými" otázkami jejich života a respektovat názory druhého. Pracuje se formou tzv. community of inquiry - společenství hledání, v níž se děti učí principům sounáležitosti, demokratické diskuze a společného hledání odpovědí na otázky, které mají. P4C je program pokrývající období od primární po střední školu, v poslední době v něm vznikají části specializované na prevenci násilí.

 

Program sobotního semináře:

Základní informace o programu Filozofie pro děti, filozofické diskuze, ukázka uplatnění programu v praxi.

 

Pokyny k přihlášení:

V případě zájmu svou účast, prosím, nahlaste do 18. dubna 2010 na tyto e-mailové adresy: cvach@pf.jcu.cz, zlabkovai@pf.jcu.cz.
Po přihlášení a konečném uzavření počtu účastníků obdržíte podrobný program intenzivního semináře.
Seminář není zpoplatněn.