Zimní semestr 2016/17

19. 10. 2016 Jak se chová který materiál, co se dá z něho vyrobit a jak     fotogalerie
(lektor: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.)
2. 11. 2016 Nebuď Mimoněm! Staň se GEOněm     fotogalerie
(lektor: Mgr. Jan Dvořák)
9. 11. 2016 Fyzikální experimenty na vlastní kůži     fotogalerie
(lektor: Mgr. Vladimír Vochozka)
16. 11. 2016 Hrajeme si se zvířaty aneb co kolem nás žije     fotogalerie
(lektor: Mgr. Zbyněk Vácha)
23. 11. 2016 Na stopě     fotogalerie
(lektorka: RNDr. Martina Hrušková, Ph.D.)
30. 11. 2016 Učíme (se) a hrajeme (si) v angličtině     fotogalerie
(lektorka: Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.)
7. 12. 2016 Poznej sám/sama sebe aneb malá procházka tím, jací jsme     fotogalerie
(lektor: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.)
14. 12. 2016 Pohybem ke zdraví aneb otestuj si svou fyzickou kondici     fotogalerie
(lektorka: PhDr. Renata Malátová, Ph.D.)
21. 12. 2016 Ve stopách malířů krajin     fotogalerie
(lektor: Mgr. Karel Řepa, Ph.D.)
4. 1. 2017 Matematika pro experty aneb nauč se ji vidět     fotogalerie
(lektorka: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.)

Jak se chová který materiál a co se dá z něho vyrobit
19. 10. 2016

Cílem lekce je seznámit malého studenta s diagnostikou vlastností technických materiálů se zaměřením na kovy. Výuka je koncipována jako ukázky nedestruktivních i destruktivních zkoušek technických materiálů s možností si sám vyzkoušet vybrané, pro žáky bezpečné druhy zkoušek. Žáci získají, pro ně nové, teoretické znalosti i praktické zkušenosti z dané oblasti. Dětský student pochopí, jaký je rozdíl mezi destruktivními a nedestruktivními zkouškami, pro jaký účel jsou jednotlivé zkoušky vhodné a jaká je metodika měření vlastností technických materiálů.

 

fotogalerie

Nebuď Mimoněm! Staň se GEOněm!
2. 11. 2016

GEOni nejsou jenom žlutí, ale říkají také zvláštní věci a přesto jim budeme po naší aktivitě rozumět. Hlavně slouží Zemi - jejímu poznávání a porozumění. Jak vše kolem nás funguje a souvisí spolu. Že není snadné stát se GEOněm se přesvědčí děti v rámci lekce. GEOni jsou oblíbení nejen u dětí, ale i u dospělých. A proto jsme se rozhodli seznámit děti s náplní jejich činnosti. Pojďme se zamyslet nad tím, proč je vlastně důležité dobrovolně sloužit Zemi. Zkusíme společně odhalit tajemství zeměpisných souřadnic, a nalézt díky nim cestu k pirátskému pokladu.

 

fotogalerie

Fyzikální experimenty na vlastní kůži
9. 11. 2016

Cílem lekce je seznámit malého studenta se zajímavými fyzikální experimenty, které si může sám vyzkoušet.

 

fotogalerie

Hrajeme si se zvířaty aneb co kolem nás žije
16. 11. 2016

V rámci lekce se žáci převtělí do role vědců a budou se hravou formou zabývat živými bezobratlými. Úloha je zaměřena na pozorování a pochopení stavby těla bezobratlých prostřednictvím přímého pozorování jejich modelového zástupce a na sledování běžných životních projevů těchto živočichů. Žáci se naučí pozorovat živé organismy a pokusí se navrhnout jednoduchý experiment.

 

fotogalerie

Na stopě
23. 11. 2016

Cílem lekce je seznámit se stavbou nohy člověka a významem vytvoření klenby nožní v souvislosti s bipedním způsobem pohybu. Důraz je kladen na zdravotní aspekty ploché nohy, možnosti nápravy a správné obutí. Praktickou součástí je zhodnocení stavu vlastní nohy pomocí plantogramu.

 

fotogalerie

Učíme (se) a hrajeme (si) v angličtině
30. 11. 2016

Cílem této lekce je umožnit malým studentům zažít hodiny anglického jazyka vedené komunikativní metodou. Výuka bude probíhat převážně v anglickém jazyce s ohledem na věk a dosavadní cizojazyčné zkušenosti účastníků. Malí studenti budou v jejím průběhu komunikovat s anglicky mluvícím cizincem, odborným vedoucím kurzu, studenty učitelství a v neposlední řadě i mezi sebou. Součástí hodin budou rozhovory, jazykové hry a tvorba a nácvik krátké scénky. Malí studenti si též budou moci vyzkoušet, jaké to je být učitelem angličtiny.

 

fotogalerie

Poznej sám/sama sebe aneb malá procházka tím, jací jsme
7. 12. 2016

Cílem lekce je přiblížit dětem profesi psychologa - co vlastně dovede a co na nás umí poznat? Děti si vyzkoušejí, jak fungují jejich smysly, jak pracuje jejich paměť a pozornost, jakou podobu mají rozmanité polohy inteligence. Společně budou řešit úlohy, které je provedou "detektivním" příběhem, k jehož vyřešení budou potřebovat důvtip, logiku, nápaditost i využití všech svých smyslů.

 

fotogalerie

Pohybem ke zdraví, aneb otestuj si svou fyzickou kondici
14. 12. 2016

Cílem lekce je seznámit malého studenta s vlivem a významem pravidelné pohybové aktivity na lidský organismus.

 

fotogalerie

Ve stopách malířů krajin
21. 12. 2016

Cílem lekce je v první řadě seznámení žáků s tematikou zobrazování noci a nočních scenérií ve výtvarném umění, skrze prezentaci fotografické a malířské tvorby vybraných autorů. Kromě základního vhledu do problematiky a obeznámení se s technikou dlouhé fotografické expozice si žáci vyzkouší vytváření vlastních obrazových záznamů nočních krajin formou experimentální fotografie a akční tvorby. Cílem praktické části je pak rozvoj imaginativního a tvořivého myšlení skrze intermediální výtvarné činnosti a rozvoj schopnosti skupinové spolupráce.

 

fotogalerie

Matematika pro experty aneb nauč se ji vidět
4. 1. 2017

Děti se seznámí s unikátním světem, o kterém se jim ani nesnilo, projdou se historií, která jim vyrazí dech :) Zjistí, že geometrie se dá uzavřít do krásných bublin, které si sami vytvoří. Projdou se světem fascinující matematiky. Poznají různé geometrické tvary, které si sami z bublinové směsi udělají. Společně zkusíme obří megabubliny. Dozví se, kolik lidí se dá uzavřít do bubliny a kdo je držitelem různých rekordů. Společně si vysvětlíme a pochopíme fyzikální jev - povrchové napětí, díky kterému bubliny vznikají a uvědomí si i chemické vlastností směsí, které se pro jejich výrobu používají. Tento jev používáme běžně v každodenní praxi. Svět bublin je světem naprosto fascinujícím, světem mnoha tajemství, které budou odhalená, pokud se do něj odváží děti vstoupit.

Cílem lekce je seznámit studenty dětské univerzity s historií, se základy diferenciální geometrie, s fyzikálními a chemickými vlastnostmi bublin, jakožto minimálních ploch z hlediska matematiky.

 

fotogalerie

Slavnostní imatrikulace 15. 10. 2016

1. lekce: Jak se chová který materiál, co se dá z něho vyrobit a jak (19. 10. 2016)

2. lekce: Nebuď Mimoněm! Staň se GEOněm (2. 11. 2016)

3. lekce: Fyzikální experimenty na vlastní kůži (9. 11. 2016)

4. lekce: Hrajeme si se zvířaty aneb co kolem nás žije (16. 11. 2016)

5. lekce: Na stopě (23. 11. 2016)

6. lekce: Učíme (se) a hrajeme (si) v angličtině (30. 11. 2016)

7. lekce: Poznej sám/sama sebe aneb malá procházka tím, jací jsme (7. 12. 2016)

8. lekce: Pohybem ke zdraví aneb otestuj si svou fyzickou kondici (14. 12. 2016)

9. lekce: Ve stopách malířů krajin (21. 12. 2016)

10. lekce: Matematika pro experty aneb nauč se ji vidět (4. 1. 2017)