Akce konané u příležitosti 60. výročí založení

Akce konané u příležitosti 60. výročí založení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • 12. - 14. 9. 2008 konference English for Life (katedra anglistiky)
  • 15. - 16. 10. 2008 konference Disportare 2008 (katedra tělesné výchovy a sportu)
  • 22. 10. 2008 Pedagogický den (katedra pedagogiky a psychologie)
  • 23. - 24. 10. 2008 konference Společenskovědní kontexty evropské integrace II. (katedra společenských věd)
  • 19. 11. 2008 konference Dítě a zdravý životní styl (katedra biologie ve spolupráci s katedrou speciální a sociální pedagogiky ZSF)
  • 11. - 25. 11. 2008 výstava výtvarných prací studentů a pedagogů katedry výtvarné výchovy - Chodovská tvrz Praha, vernisáž 17 hod.
  • 1.- 12. 12. 2008 výstava výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy - výstavní síň českobudějovické radnice, vernisáž 17 hod.
  • 11. 12. 2008 slavnostní vědecká rada k 60. výročí založení PF - Jeremiášova síň
  • 4. - 27. 1. 2009 výstava výtvarných prací studentů katedry výtvarné výchovy - Týn nad Vltavou, vernisáž 17 hod.