Symbol PF Stipendium - Wirthův institut

Nabídka stipendia k ročnímu stipendijnímu pobytu v Kanadě pro doktorandy; termín pro podání přihlášek: 27. 4. 2017

Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě informoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o nabídce ročního postgraduálního stipendia v akademickém roce 2017/2018, která je určena studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.

Podrobné informace o nabídce včetně postupu podání přihlášky a kontaktních adres jsou k dispozici v angličtině zde: http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx

Zájemci/zájemkyně mohou svou přihlášku, která bude obsahovat požadované náležitosti, zaslat do 27. dubna 2017 (termín 10. 4. 2017, který je uveden na výše zmíněné kanadské webové stránce, není směrodatný).