Symbol PF Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2016

 

Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech.

Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv devátý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. CenaIUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty,pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz.

Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.