Symbol PF ITÁLIE - stipendijní pobyty poskytované na základě mezinárodní smlouvy

Pro akademický rok 2018/2019 bylo pro Českou republiku vyčleněno 18 měsíců, měsíční částka činí 900 eur.

Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.

Termín podání on-line přihlášek je 30. dubna 2018 ve 14.00 (italského času).

 

Informace viz:

    https://studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

    http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=16