Symbol PF Stipendia na základě mezinárodních smluv - prodloužení uzávěrek do BULHARSKA, MAĎARSKA a RUMUNSKA

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dovýběr uchazečů na níže uvedené kategorie stipendií.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na proklik z výše uvedeného přehledu.

 

BULHARSKO výběrová řízení

10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.

 

MAĎARSKO - výběrová řízení

8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Prosíme uchazeče, aby vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia a motivační dopis v češtině zaslali na náš e-mail do 23. ledna 2018 do 15 hodin a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy na naši adresu.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20. 2. 2019 podali přihlášku on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této přihlášky zaslali na náš e-mail. Informace a seznam dokladů je dostupný na internetové adrese: http://www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships

 

RUMUNSKO - výběrová řízení

12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.

Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály požadované příslušnou zemí.

 

 

Akademická informační agentura
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00   Praha 1

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
aia@dzs.cz