Symbol PF Pracovní stáže ve Velké Británii v rámci programu Erasmus+

 

  1. česká škola Okénko v Londýně - hledáme studenty učitelství pro první stupeň, mateřských škol a také studenty logopedie
  2. University of Bristol - 1 student (ideálně se znalosti výuky češtiny jako cizího jazyka pro dospělé)

 

Popis práce pro Okénko:

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí. Vyučujeme podle rámcové dohody Ministerstva školství pro základní stupně - v současnosti první dva ročníky základní školy v české sekci a první ročník ve slovenské. Tato rámcová dohoda byla upravena pro potřeby škol v zahraničí na výuku českého či slovenského jazyka a prvouky v prvních čtyřech ročnících a následně dějepisu a vlastivědy od čtvrtého ročníku. Naše organizace je školou registrovanou na Ambasádě v Londýně, spolupracující školou spolku Českých škol bez hranic a školou podporovanou Ministerstvem zahraničí i Ministerstvem školství.

V současnosti hledáme studenty (ideálně posledních ročníků), kteří by k nám přijeli na pět měsíců, a to buď od září 2016 do února 2017 či od února 2017 do července 2017.

Potřebujeme studenty učitelství pro základní školy ideálně první stupeň, a učitelství pro mateřské školy (u nás je vyučování pro děti od 18 měsíců).

Tito studenti by pracovali na plný úvazek, tedy 38 hodin týdně pro naši školu. Všeobecná náplň práce pro všechny studenty by byla:

Příprava, organizace a účast na akcích pořádaných naší organizací včetně Mikulášské oslavy, Velikonočních oslav, Dětského dne, výletů do muzeí, tábora a jazykových dílnách.

Administrativně-organizační činnost, jako například vytváření elektronické databáze žáků, výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci, vytváření seznamů účastníků pro různé akce a workshopy, dále pak plánování speciálních akcí a workshopů, spolupráce na tvorbě výukových listů, komunikace v angličtině s místními organizacemi, příprava propagačních materiálů, pozvánek apod.

Specifická náplň práce pro učitele:

Příprava a podpora výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálu pro jednotlivé hodiny a pro práci doma. Asistence či výuka v lekcích. Výuka v kurzech češtiny pro cizince pro dospělé i malé děti.

Specifická náplň práce pro logopedy:

Stážisté budou v naší škole vykonávat pozici školního logopeda. Náplní práce bude počáteční zkouška řeči u žáků školy, individuální podpora žáků se specifickými potřebami, a také kolektivní logopedie pro různé věkové skupiny s gymnastikou mluvidel a logopedickými cvičeními. Stážista či stážistka bude úzce spolupracovat s učiteli i rodiči. Součástí práce bude vytvoření logopedické knihovny a zároveň spolupráce na sylabech pro jednotlivé třídy i žáky.

 

Nabídka pracovní stáže pro studenty učitelství se zaměřením na češtinu jako cizí jazyk v Bristolu

Místo stáže:
School of Modern Languages, University of Bristol, Bristol, Velká Británie
Informace o univerzitě:
Na Škole moderních jazyků na University of Bristol se vyučuje bohemistika jako obor pro bakalářské studenty jazyků a také jako volitelný jednoroční kurz. Český jazyk se učí na třech stupních – pro začátečníky (v prvním nebo druhém ročníku), mírně pokročilé (v druhém nebo čtvrtém ročníku) a pokročilé (ve čtvrtém ročníku). Na univerzitě studuje češtinu kolem 50 studentů. Každý student má 3 hodiny češtiny týdně.
Doba pobytu:
Minimálně 3 měsíce (září-prosinec 2016 nebo leden – duben 2017) maximálně akademický rok (září 2016-květen 2017)
Náplň práce:

Příprava a podpora výuky českého jazyka na všech stupních od začátečníků po pokročilé, včetně plánování osnov, individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a práci doma. Asistence a výuka v lekcích.

Příprava, organizace a účast na kulturních akcích pořádaných mimo výuku.

Administrativně-organizační činnost, jako vytváření databází student, výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci.

Znalost programů na tvorbu interaktivních materiálů jako například XERTE, či Quizlet ideální.

 

kontakt:

Jana Nahodilová
University of Bristol
J.Nahodilova@bristol.ac.uk