Symbol PF Erasmus+ stáže v Okénku v Londýně

Popis práce pro Okénko:

Nezávislá dobrovolnická organizace Okénko, která sídlí v Londýně provozuje sobotní českou a slovenskou školu pro bilingvní děti žijící v Londýně a okolí. Vyučujeme podle rámcové dohody Ministerstva školství pro základní stupně - v současnosti první tři ročníky základní školy v české sekci a první a první ročník ve slovenské sekci. Tato rámcová dohoda byla upravena pro potřeby škol v zahraničí na výuku českého či slovenského jazyka a prvouky v prvních čtyřech ročnících a následně dějepisu a vlastivědy od čtvrtého ročníku. Naše organizace je školou registrovanou na Ambasádě v Londýně, spolupracující školou spolku Českých škol bez hranic a školou podporovanou Ministerstvem zahraničí i Ministerstvem školství.

V současnosti hledáme studenty (ideálně posledních ročníků), kteří by k nám přijeli na pět měsíců, od února do července 2019.

Potřebujeme studenty učitelství pro základní školy ideálně první stupeň a učitelství pro mateřské školy (u nás je vyučování pro děti od 18 měsíců).

Tito studenti by pracovali na plný úvazek, tedy 38 hodin týdně pro naší školu. Všeobecná náplň práce pro všechny studenty by byla:
příprava, organizace a účast na akcích pořádaných naší organizací včetně Noci s Andersenem, Velikonočních oslav, Dětského dne, výletů do muzeí, tábora a jazykových dílnách.

Administrativně-organizační činnost, jako například vytváření elektronické databáze žáků, výpomoc při archivování, kopírování, korespondenci, vytváření seznamů účastníků pro různé akce a workshopy, dále pak plánování speciálních akcí a workshopů, spolupráce na tvorbě výukových listů, komunikace v angličtině s místními organizacemi, příprava propagačních materiálů, pozvánek apod.

 

Specifická náplň práce pro učitele:

Příprava a podpora výuky ve školních a předškolních skupinách včetně plánování osnov, plánování individuálních lekcí, výzkum a příprava materiálů pro jednotlivé hodiny a pro práci doma. Asistence či výuka v lekcích. Výuka v kurzech češtiny pro cizince pro dospělé i malé děti.

 

Specifická náplň práce pro logopedy:

Stážisté budou v naší škole vykonávat pozici školního logopeda. Náplní práce bude počáteční diagnostika řeči u žáků školy, individuální podpora žáků se specifickými potřebami, a také kolektivní logopedie pro různé věkové skupiny s gymnastikou mluvidel a logopedickými cvičeními. Stážista či stážistka bude úzce spolupracovat s učiteli i rodiči. Součástí práce bude vytvoření logopedické knihovny a zároveň spolupráce na sylabech pro jednotlivé třídy i žáky.

 

Více informací o Okénku na www.okenko.co.uk. Zájemci pošlete prosím životopis a motivační dopis na adresu erasmus@okenko.uk.