Symbol PF Fórum Věda bez hranic 11. 4. 2013 (Centrum Bavaria Bohemia)

Fórum Věda bez hranic 11. 4. 2013 (Centrum Bavaria Bohemia)

 

Již popáté dává fórum „Věda bez hranic“ v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee nahlédnout do přeshraničních vědeckých projektů a aktuálních výzkumů na česko-německá témata studentů, absolventů a pracovníků angažujících se v univerzitních projektech. Fórum zajímavých přednášek a podnětných diskuzí se bude konat ve čtvrtek 11.04.13 od 13.00 h v CeBB v Schönsee.

Do neděle 6. 1. 2013 přijímáme ještě přihlášky potencionálních zájemců, kteří by se rádi fóra zúčastnili coby referenti.

Rádi bychom Vás požádali o předání informace Vašim studentům vylepením plakátu a vyvěšením na internetových stránkách univerzity, příp. o zveřejnění na příslušných studijních odděleních.
Studenti a absolventi českých a německých univerzit jsou zváni k účasti na fóru jako hosté nebo jako referenti.

Mladí vědci budou mít cca 20 min. na představení svých projektů. Po každé prezentaci bude následovat otevřená diskuze.
Celá akce bude simultánně tlumočena.
Díky fóru „Věda bez hranic” může široká veřejnost nahlédnout do aktuálních výzkumných projektů s přeshraniční tematikou.
Také v roce 2013 se fórum bude konat za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Cestovné může být referentům proplaceno.

Budeme rádi, pokud si již nyní zaznamenáte termín fóra – čtvrtek 11.04.13 od 13.00 h.

V únoru 2013 od nás obdržíte pozvánku spolu s podrobným programem fóra, tématy přednášek a jmény referentů.
Informace k fóru naleznete také na stránkách www.bbkult.net.

CeBB nabízí také studentům / absolventům v roce 2013 možnost rozmanité praxe a od července 2013 také nabídku roční spolupráce v rámci projektu Evropské dobrovolné služby (EVS).
Další informace pro studenty naleznete v příloze nebo na www.bbkult.net.

 

leták ke stažení (.pdf)