Symbol PF Závěrečná zkouška Certifikátový program Základy speciální pedagogiky pro 1. st. ZŠ

 

Závěrečná zkouška
Certifikátový program Základy speciální pedagogiky pro 1. st. ZŠ

ZZk se konají v úterý, 4. 4. 2017 od 9,00 hodin na D215

 

Zkušební komise: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Olga Malinovská
Mgr. Vladislava Veselá

 

1. Bradová Veronika P12174
2. Čápová Ilona P12175
3. Ferdanová Aneta P12179
4. Jelínková Petra P12184
5. Kavková Šárka P120271
6. Sulková Michaela P12205
7. Sýkorová Johana P12206
8. Špačková Kristýna P12211