Předmět KIN/ITT Informační technologie - test

Informace o testu ITT na webu katedry informatiky PF JU

 

Předmět KIN/ITT si v zimním semestru 2016/17 zapíší studenti prvních ročníků následujících studijních oborů:

Bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání - kombinace: Fu-Chu, Hu-Zu, Mu-AJu, Mu-ČJu, Mu-ITu, Mu-Fu, Mu-Chu, Mu-Přu, Mu-TchVu, Mu-TVZu, Mu-Zu, TchVu-ITu,, AJu-Přu, Přu-Chu, Přu-TVZu, Zu-Přu

Bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání - volné kombinace: AJu-ITu, Fu-AJu, Fu-VKZu, Fu-Přu, ITu-ČJu, ITu-SVu, Mu-Hu, Mu-HVu, Mu-NJu, Mu-SVu, Mu-VKZu, TchVu-AJu, TchVu-Hu, TchVu-VVu, Přu-ČJu, Přu-Hu, Přu-SVu

Bakalářské studium jednooborové: ITEp - Informační technologie a e-learning - prezenční, PEVp - Přírodovědná a ekologická výchova - prezenční, PSYCH - Psychologie, BTV1 - Tělesná výchova a sport (jednooborové) - jako povinně volitelný doporučený v ZS

 

V letním semestru 2016/17 si předmět KIN/ITT zapíší studenti prvních ročníků následujících studijních oborů:

Bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání - kombinace: AJu-Hu, AJu-NJu, AJu-SVu, AJu-TVZu, ČJu-AJu, ČJu-HVu, ČJu-NJu, ČJu-SVu, ČJu-VVu, Hu-NJu, NJu-Přu, NJu-SVu, NJu-VKZu, NJu-Zu, TVZu-NJu, TVZu-SVu,VKZu-AJu, VKZu-Přu, VVu-SVu, Zu-AJu, Zu-TVZu, Zu-SVu, ZUŠ(HV)-(HVk)u, ZUŠ(VV)-(VV)u

Bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání - volné kombinace: AJu-HVu, HVu-VVu, NJu-Chu

Bakalářské studium jednooborové: VKZp - Výchova ke zdraví - prezenční, VKZk - Výchova ke zdraví - kombinované