Symbol PF Sociální stipendium

 

Podrobné informace na webové stránce univerzity, tj. na http://www.jcu.cz/student/stipendia/socialni-stipendium

 

Podmínky pro přiznání:

  1. věková - věk do 26 let
  2. studijní - studium ve standardní době studia
  3. sociální - příslušným kontaktním místem (Úřad práce - odbor sociálních věcí) byl žadateli vystaven doklad nazvaný „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ (tj. že příjem v rodině za třetí kalendářní čtvrtletí (tj. červenec-září) roku 2017, popř. i 2016, zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny)

 

Stipendium se vyplácí 10 měsíců v roce (částka 2.750,- Kč/měsíc pro období od 1. ledna do 31. prosince 2017 a 3.050,- Kč/měsíc pro období od 1. ledna 2018) vyjma měsíců červenec a srpen, bezhotovostním převodem na účet studenta-žadatele. Výplatní termíny jsou tři a to: v prosinci, dubnu a červenci.

 

Žadatelé (i dosavadní) musejí na základě potvrzení o studiu navštívit příslušný úřad, vyžádat si tam potvrzení „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ a to donést k paní Zdeňce Brychtové na Oddělení správy IS STAG a stipendií, č. dveří J206, první patro a odevzdat spolu s vyplněnou žádostí o sociální stipendium (formulář – viz výše uvedená webová adresa, žádost vyplňují pouze noví žadatelé) nejlépe do 31. října 2017.

Stávající žadatelé, kteří doložili potvrzení do srpna 2017, nemusí přinést potvrzeni „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ za měsíc září!

 

Stipendium bude vyplaceno v těchto termínech:

za období září až prosinec 2017 do 15. prosince 2017
za období leden až březen 2018 do 21. dubna 2018
za období duben až červen 2018 do 9. července 2018
za období září až prosinec 2018 do 15. prosince 2018