Symbol PF Poučení pro studenta žádajícího o sociální stipendium

Sociální stipendium

 

Podrobné informace na webové stránce univerzity, tj. na http://www.jcu.cz/student/stipendia/socialni-stipendium

 

Podmínky pro přiznání:

  1. věková - věk do 26 let
  2. studijní - studium ve standardní době studia
  3. sociální - příslušným kontaktním místem (Úřad práce - odbor sociálních věcí) byl žadateli vystaven doklad nazvaný "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (tj. že příjem v rodině za rok 2015 (popř. i 2014) zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny)

Pokud student 1. ročníku dodá pouze "Sdělení pro účely přiznání stipendia" vystavené na základě příjmů za rok 2014, bude mít potom nárok na stipendium pouze za měsíc září 2016. V případě, že student dodá pouze "Sdělení pro účely přiznání stipendia" vystavené na základě příjmů za rok 2015, potom student bude mít nárok na stipendium až od října 2016. Pokud student dodá potvrzení obě, bude mít nárok na sociální stipendium od září 2016.

 

Stipendium se vyplácí 10 měsíců v roce (částka 2.480,- Kč/měsíc) vyjma měsíců červenec a srpen, nejlépe bezhotovostním převodem na účet studenta-žadatele. Výplatní termíny jsou tři a to: v prosinci, dubnu a červenci.

 

Žadatelé (i dosavadní) musejí na základě potvrzení o studiu navštívit příslušný úřad, vyžádat si tam potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia" a to donést k paní Zdeňce Brychtové na Oddělení IS STAGu a stipendií, č. dveří J206, první patro a odevzdat spolu s vyplněnou žádostí o sociální stipendium (formulář - viz výše uvedená webová adresa, žádost vyplňují pouze noví žadatelé) nejlépe do 31. října 2016

 

Nově platí:
Stávající žadatelé, kteří doložili potvrzení do srpna 2016, nemusí přinést potvrzeni "Sdělení pro účely přiznání stipendia" za měsíc září!

 

Dávka za měsíce září až prosinec bude vyplacena najednou ke konci kalendářního roku 2016.