Symbol PF Studijní programy - Magisterské studium

Informace o magisterských studijních programech poskytuje studijní oddělení.

Aktuální nabídka k přijímacímu řízení je zveřejněna na stránkách věnovaných přijímacímu řízení.

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

Nestrukturované magisterské učitelské studium - pětileté

 • Učitelství pro 1. stupeň základních škol (5 let, prezenční i kombinované)

 

 


 

Dobíhající nestrukturované magisterské učitelské studium

(studují pouze studenti vyšších ročníků)

 

Učitelství pro základní školy

 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (4 roky, prezenční)
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství španělského jazyka pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství technické výchovy a výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství výpočetní techniky s elektronikou pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ (5 let, prezenční)
 • Učitelství hudby pro základní umělecké školy (5 let, prezenční)
 • Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy (5 let, prezenční)

 

Učitelství pro střední školy

 • Učitelství biologie (5 let, prezenční)
 • Učitelství českého jazyka a literatury (5 let, prezenční)
 • Učitelství dějepisu (5 let, prezenční)
 • Učitelství fyziky (5 let, prezenční)
 • Učitelství chemie (5 let, prezenční)
 • Učitelství latiny (5 let, prezenční)
 • Učitelství matematiky (5 let, prezenční)
 • Učitelství německého jazyka (5 let, prezenční)
 • Učitelství tělesné výchovy (5 let, prezenční)
 • Učitelství výpočetní techniky (5 let, prezenční)