Symbol PF Státní doktorská zkouška Mgr. Martiny Kolářové

Dne 29. srpna 2017 od 10.00 hod. se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Dukelská 9, místnost D240 (AULA, 1. patro), uskuteční

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA

Mgr. Martiny Kolářové

 

studentky doktorského studijního programu Psychologie,

oboru Pedagogická psychologie

 

 

Zkušební komise:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (předsedkyně) PF JU
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. AV ČR v Praze
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PedF UK v Praze
prof. PhDr. František Man, CSc. PF JU
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. (místopředsedkyně) PF JU
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. PF MU v Brně
doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. (místopředseda) PF JU
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. FF UK v Praze
 
Státní doktorské zkoušky se rovněž zúčastní jako přísedící:
školitel Mgr. Martiny Kolářové - doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU