Symbol PF Státní doktorské zkoušky Mgr. Martina Günzela a Mgr. Martina Kazdy

Dne 24. dubna 2017 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, místnost č. J204 (1. patro) uskuteční

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Mgr. Martina Günzela (14.00 hod.),

 

studenta doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,
oboru Teorie vzdělávání v matematice

 

Zkušební komise:

předseda: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - JU Č. Budějovice
místopředseda: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - MU Brno
členové: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. - ZČU Plzeň
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - JU Č. Budějovice

 

školitel: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.

 

 

STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Mgr. Martina Kazdy (15.00 hod.),

 

studenta doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,
oboru Teorie vzdělávání v matematice

 

Zkušební komise:

předseda: prof. RNDr. Pavel Pech, CSc. - JU Č. Budějovice
místopředseda: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. - MU Brno
členové: doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. - ZČU Plzeň
  prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - JU Č. Budějovice

 

školitel: doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

školitel-specialista: RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU