Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Lukáše Rokose

Dne 5. května 2017 v 11. 30 hodin se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, místnost č. J321, uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Lukáše Rokose,

 

studenta doktorského studijního programu Specializace v pedagogice,

oboru Vzdělávání v biologii

 

 

Zkušební komise:  
Předseda: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. - UK Praha
Členové: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. - UK Praha
  prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - JU Č. Budějovice
  RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. - UK Praha
  Mgr. Jan Petr, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. - UJEP Ústí nad Labem
   
Školitel: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.
   
Název disertační práce:

Hodnocení badatelsky orientované výuky biologie

   
Oponenti disertační práce: doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
  doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU