Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Martina Drlíka

Dne 12. června 2018 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Martina Drlíka,

 

studenta doktorského studijního oboru

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zkušební komise:

předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - JU Č. Budějovice
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - JU Č. Budějovice
  doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. – JU C. Budějovice
  doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. – JU Č. Budějovice
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – Univerzita Karlova
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. – JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. – Ostravská univerzita
  prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni

 

Školitel: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA.

 

Téma disertační práce:

Použití sociální sítě Facebook v informálním učení u studentů distančního vzdělávání: porozumění a dopad

 

Oponenti disertační práce: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
  doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 

Obhajoba disertační práce se uskuteční dne 12. června 2018 ve 13.00 hodin v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, místnost č. J532.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU