Symbol PF Obhajoba disertační práce Mgr. Anny Carbové

Dne 13. června 2017 se na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskuteční

 

OBHAJOBA DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Anny Carbové,

 

studentky doktorského studijního oboru

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

Zkušební komise:

předseda: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - JU Č. Budějovice
místopředseda: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. - JU Č. Budějovice
  doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. - JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. - JU Č. Budějovice
  PaedDr. Monika Černá, Ph.D. - Univerzita Pardubice
  doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. - Univerzita Karlova
  doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. - Ostravská univerzita
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. - JU Č. Budějovice
  doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. - Západočeská univerzita v Plzni

 

 

Školitel: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D.

 

Téma disertační práce:

Rozvoj technologicko-didaktické znalosti obsahu u učitelů anglického jazyka na středních školách

 

Oponenti disertační práce: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
  doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

 

Obhajoba disertační práce se uskuteční dne 13. června 2017 ve 14.00 hodin v budově Pedagogické fakulty JU, Jeronýmova 10, místnost č. J532.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty JU