Symbol PF Rozpis SZZ - leden/únor 2018

Výchova ke zdraví

 

Neučitelské jednooborové bakalářské studium výchovy ke zdraví
Učitelské studium bakalářské

Zkušební komise: doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. - předseda
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

30. 1. 2018

Místnost: D109

Začátek: 9.00 hodin

Hammerlindl Daniel P15637 VKZp KZV/QZB1, KZV/QZB2, KZV/QZB3 obhajoba BP/
Mgr. M. Pospíšilová, DiS.
Koňák Stanislav P140122 VKZk KZV/QZB1, KZV/QZB2, KZV/QZB3 obhajoba BP/
doc. PaedDr. V. Kukačka, Ph.D.
Plaňanská Kristýna P14317 VKZp KZV/QZB1, KZV/QZB2, KZV/QZB3 obhajoba BP/
MUDr. Ing. Bc. M. Kastnerová, Ph.D.
Procházková Kristýna P15928 VKZk KZV/QZB1, KZV/QZB2, KZV/QZB3 obhajoba BP/
Mgr. M. Pospíšilová, DiS.
Sochorová Lenka P13794 VKZk KZV/QZB1  
Štangl František P140130 VKZk KZV/QZB1, KZV/QZB2, KZV/QZB3 obhajoba BP/
doc. PaedDr. V. Kukačka, Ph.D.
         
Roštík Ivan P16515 NJu-VKZu-SZu KZV/QZB  

 

 

Navazující magisterské studium Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Zkušební komise: doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. - předseda
prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

1. 2. 2018

Místnost: D109

Začátek: 9.00 hodin

Jachková Barbora P15306 VVKZn-p obhajoba DP/Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Smolová Michaela P15310 VVKZn-p obhajoba DP/doc PaedDr. V. Kukačka, Ph.D.
Váňová Kristýna P15311 VVKZn-p obhajoba DP/Mgr. P. Zimmelová, Ph.D.