Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Výchova ke zdraví, Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

 

Zkušební komise č. 1
VKZp, VKZk - bakalářské studium
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. - předseda
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D.
Vedoucí práce, oponent práce

 

Místnost: D 109

Začátek: 9.00 hodin

 

15. 5. 2018 - VKZp, VKZk

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1 Dostálová Iveta P15627 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Schuster
Pešek
2 Hrůšová Edita P15639 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kukačka
Pospíšilová

 

16. 5. 2018 - VKZp, VKZk

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1. Havlová Aneta P15638 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Moučková
Zimmelová
2. Jungwirthová Vendula P15642 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Pospíšilová
Kornatovská
3. Koudelka Radim P14312 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kukačka
Kastnerová
4. Truhlářová Denisa P16241 VKZk QZB1 QZB2 QZB3 KZV Pospíšilová
Schuster
5. Vokurková Nikola P15929 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kastnerová
Oulehla
6. Zemanová Kateřina P15650 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Moučková
Vojtová
7. Pavlíková Petra P15646 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Pospíšilová
Schuster

 

21. 5. 2018 - VKZp, VKZk

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1 Hait Martin P15636 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kukačka
Schuster
2 Ille Kryštof P15640 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Schuster
Pospíšilová
3 Jeřábek Jakub P15641 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kastnerová
Kornatovská
4 Petrželová Monika P15647 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Pospíšilová
Schuster
5 Rohlík Jiří P15649 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kastnerová
Zimmelová
6 Strnad David P15709 VKZk QZB1 QZB2 QZB3 KZV Pospíšilová
Schuster
7 Strouhalová Eliška P14694 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kastnerová
Schuster

 

22. 5. 2018 - VKZp, VKZk

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1 Bárta Petr P140116 VKZk QZB1 QZb2 QZB3 KZV Řepka
Man
2 Konfrštová Jarmila P140181 VKZk QZB1 QZB2 QZB3 KZV Schuster
Pešek
3 Šimková Jana P14323 VKZp QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kornatovská
Moučková

 

 

Zkušební komise č. 2
VKZu - učitelské, bakalářské studium
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. - předseda
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
PhDr. Zuzana Kornatovská, Ph.D.
Vedoucí práce, oponent práce

 

Místnost: D 109

Začátek: 9.00 hodin

 

23. 5. 2018 - VKZu - učitelské

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1   Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1 Borovková Jana P14689 VKZu-AJu     KZV Kastnerová
Schuster
2 Kalistová Daniela P15540 VKZu-AJu QZB   KZV Kastnerová
Kornatovská
3 Nastas Daniela P15846 VKZu-NJu QZB      
4 Němcová Kateřina P15526 VKZu-Přu QZB   KZV Kastnerová
Zimmelová
5 Roštík Ivan P16515 VKZu-NJu QZB   KZV Kastnerová
Zimmelová
6 Říhová Eva P15936 VKZu-AJu QZB      

 

24. 5. 2018 - VKZu - učitelské

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1   Obhajoba BP
- Katedra
Vedoucí BP
oponent BP
(bez titulů)
1 Chaloupková Věra P14697 VKZu-AJu     KZV Kastnerová
Pešek
2 Krčmářová Kateřina P140333 VKZu-Přu QZB      
3 Matějková Radka P15524 VKZu-Přu QZB      
4 Nedbalová Martina P15525 VKZu-Přu QZB   KZV Kastnerová
Zimmelová

 

 

Zkušební komise č. 3
VVKZn-p, VVKZn-k - Vychovatelství
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. - předseda
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Vedoucí práce, oponent práce

 

Místnost: D 109

Začátek: 9.00 hodin

 

29. 5. 2018 - VVKZn–p, VVKZn-k

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba DP
- Katedra
Vedoucí DP
oponent DP
(bez titulů)
1. Andrýsková Zuzana P130097 VVKZn-k       KZV Schuster
Kukačka
2. Jahnová Pavla P15099 VVKZn-k       KZV Kastnerová
Zimmelová
3. Kostelecká Petra P16359 VVKZn-p QZN1 QZN2 QZN3 KZV Řepka
Man
4. Kuboušek Ladislav P16360 VVKZn-p QZN1 QZN2 QZN3 KZV Schuster
Kastnerová
5. Pechová Nikola P16361 VVKZn-p QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kastnerová
Kornatovská
6. Steigerová Michaela P16363 VVKZn-p QZB1 QZB2 QZB3 KZV Kukačka
Řepka
7. Špulák Bedřich P16364 VVKZn-p QZB1 QZB2 QZB3 KZV Řepka
Schuster
8. Vařeková Barbora P15312 VVKZn-p QZB1 QZB2 QZB3 KZV Zimmelová
Kukačka

 

30. 5. 2018 - VVKZn–p

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1 SZZ2 SZZ3 Obhajoba DP
- Katedra
Vedoucí DP
oponent DP
(bez titulů)
1. Benešová Gabriela P15304 VVKZn-k       KZV Kastnerová
Moučková
2. Köhlerová Miroslava P16358 VVKZn-k QZN1 QZN2 QZN3 KZV Kastnerová
Zimmelová
3. Sobíšková Pavla P16362 VVKZn-p QZN1 QZN2 QZN3 KZV Řepka
Kastnerová
4. Trnovská Šárka P16365 VVKZn-p QZN1 QZN2 QZN3 KZV Kukačka
Kornatovská
5. Vanišová Hana P16366 VVKZn-p QZN1 QZN2 QZN3 KZV  

 

 

Zkušební komise č. 4
VKZn-p - navazující magisterské, učitelské studium
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. - předseda
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
Vedoucí práce, oponent práce

 

Místnost: D 109

Začátek: 9.00 hodin

 

31. 5. 2018 - VKZn - učitelství

Př.č. Příjmení Jméno Os. číslo Obor SZZ1   Obhajoba DP
- Katedra
Vedoucí DP
oponent DP
(bez titulů)
1 Havlínová Kristina P16339 VKZn-Přn QZN   KZV Schuster
Řepka
2 Křížová Zuzana P15902 VKZn-Přn QZN   KZV Pešek
Kastnerová
3 Pařízková Šárka P16340 VKZu-Přu QZN   KZV Schuster
Kukačka
4 Pulkrábová Veronika P16341 VKZn-Přn QZN   KZV Schuster
Kukačka