Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Učitelství odborných předmětů

 

SZZ Pedagogika a psychologie (KPE/QUZB1), Technologie (KPE/QUZB2), Didaktika (KPE/QUZB3, 4, 5, 6) + obhajoby BP (KPE/OBP1U)

 

Zkušební komise:   doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PhDr. Olga Vaněčková
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.
doc. PhDr. Mgr. Marie Trešlová, Ph.D.

30. 5. 2018

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

BOUBALOVÁ Hana, Ing. Bc. P15678 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB4 obh/Vaněčková
LAPŠANSKÁ Lenka, Ing. Bc. P15684 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB4 obh/Šebová Šafaříková
MIKEŠKOVÁ Denisa, Ing. P15693 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB4 obh/Procházka
ŠTROBLOVÁ Petra, Bc. P15685 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB5 obh/Vítečková
ZACHAROVÁ Helena P15686 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB4 obh/Procházka

 

 

Zkušební komise:   doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PhDr. Olga Vaněčková
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

31. 5. 2018

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

FRIEDLOVÁ Martina P15681 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB6 obh/Krninský
KRÁKOROVÁ Ivana P15682 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB6 obh/Krninský
MAŠÁTOVÁ Lucie, MVDr. P15692 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB3 obh/Žlábková
PROVÁZKOVÁ Eliška, Ing. P14972 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB3 obh/Žlábková
SÝKORA Luboš, Mgr. Bc. DiS. P15697 UOP KPE/QUZB1,KPE/QUZB2,KPE/QUZB3 obh/Žlábková