Symbol PF Rozpis SZZ - srpen 2017 - Učitelství odborných předmětů

Rozpis SZZ - srpen 2017

 

Učitelství odborných předmětů

 

Zkušební komise:   doc. RNDr. Vojtěch Stach, CSc. - předseda
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský
PhDr. Olga Vaněčková
PhDr. Jitka Šebová Šafaříková
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D.

 

28. 8. 2017

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

 

Pedagogika a psychologie (KPE/QUZB1 ) + Technologie vzdělávání (KPE/QUZB2) + Didaktika přírod. předmětů (KPE/QUZB3) + Didaktika ekon. předmětů (KPE/QUZB4) + Didaktika odbor. předmětů (KPE/QUZB6) + obhajoby BP (KPE/OBP1U)

 

Bartuška Václav P14953 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB3 Obh/PhDr. Iva Žlábková, PhD.
Randl Luboš P14973 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB3 Obh/PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Podhrázská Kateřina P14971 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB4 Obh/Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Handlířová Zdeňka P14957 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB6 Obh/PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Koptyšová Monika P14963 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB6 Obh/PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Krejčová Miluše P14965 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB6 ObhPPhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.
Lišková Eva P14966 KPE/QUZB1, QUZB2, QUZB6 Obh/Mgr. Luboš Krninský