Symbol PF Rozpis SZZ - leden/únor 2018

Společenské vědy, Občanská výchova

 

Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

7. 2. 2018

Místnost: D319

Začátek: 8.00 hodin

 

Kristýna Tyrpeklová P140273 AJu-SVu QZBX
Filip Němec P14585 Zu-SVu QZBX

 

 

Navazující magisterské studium pro ZŠ a SŠ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

7. 2. 2018

Místnost: TL 408 (příprava: TL 411)

 

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Začátek: 8.00 hodin

1. Humlová Gabriela P15248 VVn - OVan DP/PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
2. Šťastná Kateřina P15208 AJn - OVan DP/PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
3. Vaněček Václav P15970 AJn - OVan DP/PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Začátek: 10.30 hodin

1. Míková Lucie P15275 Mn-OVan KSV/QZMX
2. Vacková Dana P14799 Mn-OVan KSV/QZMX
3. Staněk Libor P140355 ČJn-OVan KSV/QZMX
4. Hřivnáč Radek P16353 Zn-OVan KSV/QZMX