Symbol PF Rozpis SZZ - srpen 2017 - Společenské vědy, Občanská výchova

Rozpis SZZ - srpen 2017

Společenské vědy, Občanská výchova

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

22. 8. 2017

Místnost: D319

Začátek: 9.00 hodin

Forma: písemná

 

BLÁHOVCOVÁ Barbora P13183 NJu-SVu-SZu QZZB
JIRKOVSKÝ Jan P12797 ČJu-SVu-SZu QZZB
KOŠATKA Petr P12496 Zu-SVu-SZu QZZB
DRAŽILOVÁ Lenka P14666 ČJu-SVu-SZu QZBX
ELIÁŠOVÁ Marie P14330 NJu-SVu-SZu QZBX
HOLÍNOVÁ Lenka P15513 AJu-SVu-SZu QZBX
KAISERŠATOVÁ Pavla P15485 Mu-SVu-SZu QZBX
MARTÍNKOVÁ Žaneta P15844 NJu-SVu-SZu QZBX
MATĚJKOVÁ Michaela P14336 NJu-SVu-SZu QZBX
PETERKA Ondřej P14682 ČJu-SVu-SZu QZBX
SLABOVÁ Štěpánka P14558 Mu-SVu-SZu QZBX
ŠITNEROVÁ Simona P15455 Zu-SVu-SZu QZBX
VÁCHOVÁ Lenka P14340 NJu-SVu-SZu QZBX

 

 

OBHAJOBY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

 

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

22. 8. 2017

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 9.00 hodin

 

1. Kačenová Monika P13552 ČJn - OVn DP/Mgr. Tomáš Fantyš
2. Pekař Martin P15284 Zn - OVan DP/PhDr. Salim Murad, Ph.D.
3. Šonková Eva P15285 Zn - OVan DP/ PhDr. Salim Murad, Ph.D
4. Široká Michaela P15968 AJn - Ovan DP/PhDr. Pavel Hejtman, CSc.

 

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

22. 8. 2017

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 12.00 hodin

 

1. Bejšovec Lukáš P14733 AJn - SVu BP/Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.
2. Košatka Petr P12496 Zu - SVu BP/PhDr. Helena Pavličíková,CSc.
3. Bláhovcová Barbora P13183 NJu - SVu BP/Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
4. Marešová Pavla P14738 AJu - SVu BP/Mgr. Aelena Nohavová, Ph.D.
5. Matějková Michaela P14336 NJu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
6. Starec Jan P12509 Zu - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D.
7. Váchová Lenka P14340 NJu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.
8. Miroslava Hlinková P14667 ČJu-SVu BP/Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO ZŠ a SŠ

 

Zkušební komise č. 1: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

 

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

23. 8. 2017

Místnost: TL408   (příprava: TL411)

Začátek: 9.00 hodin

 

1. Humlová Gabriela P15248 VVn-OVan KSV/QZMX
2. Kněžínek Petr P15286 Mn-OVan KSV/QZMX
3. Koťarová Eva P15967 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Krinedlová Dominika P15282 Zn-OVan KSV/QZMX
5. Kůtová Květa P15255 VVn-OVan KSV/QZMX
6. Lanštiak Ivana P14850 AJn-OVan KSV/QZMX
7. Nováková Šárka P15276 Mn-OVan KSV/QZMX

 

 

Zkušební komise č. 2: doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D. - předseda
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

23. 8. 2017

Místnost: TL405   (příprava: TL411)

Začátek: 9.00 hodin

 

1. Opavová Michaela P14798 Mn-OVan KSV/QZMX
2. Pekař Martin P15284 Zn-OVan KSV/QZMX
3. Rada Michal P140348 Zn-OVan KSV/QZMX
4. Skamenová Tereza P14840 VVn-OVan KSV/QZMX
5. Šonková Eva P15285 Zn-OVan KSV/QZMX
6. Vacková Dana P14799 Mn-OVan KSV/QZMX