Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Společenské vědy, Občanská výchova

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY

SPOLEČENSKÉ VĚDY SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

23. 5. 2018

Místnost: D319

Začátek: 9.00 hodin

Forma: písemná

BROŽKOVÁ Martina P16867 ČJu-SVu-SZu QZBX
CSULÁKOVÁ Pavlína P15595 ČJu-SVu-SZu QZBX
DOČKÁLKOVÁ Veronika P14260 VVu-SVu-SZu QZBX
DUBOVÁ Jana P15607 ČJu-SVu-SZu QZBX
HANISCHOVÁ Sandra P14734 AJu-SVu-SZu QZBX
HÁVOVÁ Tereza P15856 VVu-SVu-SZu QZBX
HOFFMANN Daniel P15825 AJu-SVu-SZu QZBX
HOCHMANOVÁ Jana P15852 HVu-SVu-SZu QZBX
JANDA Kryštof P15449 Zu-SVu-SZu QZBX
KRÁLÍKOVÁ Veronika P14673 ČJu-SVu-SZu QZBX
KROHOVÁ Eliška P15843 NJu-SVu-SZu QZBX
KRYGAROVÁ Adéla P15596 ČJu-SVu-SZu QZZB
MELICHAROVÁ Michaela P15966 Zu-SVu-SZu QZBX
MICHÁLKOVÁ Simona P15453 Zu-SVu-SZu QZBX
NESPORÁ Kamila P15600 ČJu-SVu-SZu QZBX
PLEŠINGROVÁ Klára P15515 AJu-SVu-SZu QZBX
SEDLÁKOVÁ Anna P15516 AJu-SVu-SZu QZBX
SKUHRAVÁ Tereza P14338 NJu-SVu-SZu QZBX
STRNAD Ladislav P15602 ČJu-SVu-SZu QZZB
SZKANDEROVÁ Aneta P15857 VVu-SVu-SZu QZBX
ŠTECHEROVÁ Zuzana P15603 ČJu-SVu-SZu QZZB
VOLF Filif P15517 AJu-SVu-SZu QZZB
WALETOVÁ Ivana P140318 Zu-SVu-SZu QZBX
ŽÍLA Miloslav P15520 AJu-SVu-SZu QZBX

 

 

OBHAJOBY KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Zkušební komise: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

23. 5. 2018

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 8.30 hodin

1. Jindrová Kristýna P16348 Zn - OVan DP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. Oponent: PhDr. Helena Pavličíková,CSc.
2. Marková Romana P15991 ČJn - OVan DP/PhDr. Salim Murad, Ph.D. Oponent: Mgr. Marek Šebeš,Ph.D.

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

23. 5. 2018

Místnost: TL408 (příprava: TL411)

Začátek: 12.00 hodin

1. Anděl Marek P140272 AJu - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D. Oponent: PhDr.Helena Pavličíková, CSc.
2. Hoffmann Daniel P15825 AJu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. Oponent: Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
3. Melicharová Michaela P15966 Zn - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D. Oponent: doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
4. Strnad Ladislav P15602 ČJu - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D. Oponent: doc.PhDr.Stanislav Holubec, Ph.D.
5. Skuhravá Tereza P14338 NJu - SVu BP/PhDr. Salim Murad, Ph.D. Oponent: Mgr. Tomáš Fantyš
6. Žíla Miloslav P15520 AJu - SVu BP/Mgr. Marek Šebeš, Ph.D. Oponent: PhDr. Salim Murad, Ph.D.

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY Z OBČANSKÉ VÝCHOVY

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO ZŠ a SŠ

Zkušební komise č. 1: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D. - předsedkyně
PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
PhDr. Salim Murad, Ph.D.
Mgr. Jan Staněk, Ph.D.
Mgr. Marek Šebeš, Ph.D.

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

30. 5. 2018

Místnost: TL408   (příprava: TL411)

Začátek: 9.00 hodin

1. Baráková Karolína P16272 NJn-OVan KSV/QZMX
2. Beneš Martin P16256 ČJn-OVan KSV/QZMX
3. Drobil Jaroslav P16302 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Jindrová Kristýna P16348 Zn-OVan KSV/QZMX
5. Klimešová Daniela P160001 AJn-OVan KSV/QZMX
6. Pelánová Lucie P16304 AJn-OVan KSV/QZMX
7. Prener Jan P16352 Zn-OVan KSV/QZMX
8. Suchanová Jana P16324 Mn-OVan KSV/QZMX

 

 

Zkušební komise č. 2: prof. PhDr. František Varadzin, CSc. - předseda
PhDr. Helena Pavličíková, CSc.
doc. PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.

ÚSTNÍ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

30. 5. 2018

Místnost: TL405   (příprava: TL411)

Začátek: 9.00 hodin

1. Šedivá Barbora P16306 AJn-OVan KSV/QZMX
2. Švejdová Veronika P15277 Mn-OVan KSV/QZMX
3. Švojgrová Tereza P16308 AJn-OVan KSV/QZMX
4. Rybák Hynek P160050 Fyn-OVan KSV/QZMX
5. Malířská Eva P16323 Mn-OVan KSV/QZMX
6. Pumprová Klára P16262 VVn-OVan KSV/QZMX
7. Šulcová Tetyana P16307 AJn-OVan KSV/QZMX