Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Sociální pedagogika

 

SZZ Aplikované sociální vědy (KPE/QZB2)
+ obhajoby (KPE/OBP1S)

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda komise
    PhDr. Olga Vaněčková
JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.
PhDr. Karel Štix

28. 5. 2018

Místnost: D223

Začátek: 9.00 hodin

LOUDOVÁ Zuzana P140008 SOPk KPE/QZB2 OBH/Vaněčková
ŠVESTKOVÁ Jitka, Mgr. P140045 SOPk KPE/QZB2 OBH/Laibrt
CHUDÝ Pavel P15726 SOPk KPE/QZB2  
KLUSTOVÁ Iveta P15727 SOPk KPE/QZB2  

 

 

SZZ Sociální pedagogika (KPE/QZB1)
SZZ Výchova a vzdělávací praxe (KPE/QZB5)
+ obhajoby (KPE/OBP1S)

Zkušební komise:   PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D. - předseda komise
    PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Jiří Kressa, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský, Ph.D.

28. 5. 2018

Místnost: D224

Začátek: 9.00 hodin

CHUDÝ Pavel P15726 SOPk KPE/QZB1, KPE/QZB5 OBH/Žlábková
KLUSTOVÁ Iveta P15727 SOPk KPE/QZB1, KPE/QZB5 OBH/Žlábková
LOUDOVÁ Zuzana P140008 SOPk KPE/QZB1, KPE/QZB5  
ŠVESTKOVÁ Jitka, Mgr. P140045 SOPk KPE/QZB1, KPE/QZB5