Symbol PF Rozpis SZZ - leden/únor 2018

Sociální pedagogika

 

SZZ Sociální pedagogika (KPE/QZB1)
SZZ Aplikované sociální vědy (KPE/QZB2)
SZZ Činnost a řízení bezpečnostních služeb (KPE/QZB3)
SZZ Základy speciální pedagogiky (KPE/QZBS4)
SZZ Výchova a vzdělávací praxe (KPE/QZB5)
+ obhajoby (KPE/OBP1S)

Zkušební komise:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda
    PhDr. Olga Vaněčková
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Ing. Ivan Fanta
JUDr. David Řezníček, Ph.D., LL.M
PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

 

29. 1. 2018

Místnost: D107

Začátek: 9.00 hodin

 

KRÁL Filip P13889 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB3 obh/Franclová
NĚMCOVÁ Andrea P13906 SOPk KPE/QZB1,KPE/QZB2,KPE/QZB5 obh/Najmonová