Symbol PF Rozpis SZZ - srpen 2017 - Sociální pedagogika

Rozpis SZZ - srpen 2017

 

Sociální pedagogika

 

Zkušební komise č. 1:   doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. - předseda
    JUDr. Helena Nutilová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Petra Adamová, Ph.D.
JUDr. Josef Richtr
JUDr. Mgr. Michal Holčapek
PhDr. Karel Štix
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Vít Šťastný, Ph.D.
PhDr. Olga Vaněčková

 

30. 8. 2017

Místnost: D223

Začátek: 9.00 hodin

 

Aplikované sociální vědy KPE/QZB2 + Činnost a řízení bezpečnostních služeb KPE/QZB3 + Základy speciální pedagogiky KPE/QZBS4 + obhajoby KPE/OBP1S

 

Libich Petr P 120047 QZB3  
Kramárová Iva P140025 QZB2, QZBS4 Obh/PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.
Nožková Veronika P140301 QZB2, QZBS4 Obh /Mgr. V. Plachá
Švestková Jitka P140045 QZB2  
Kubišová Hana P140027 QZB2 Obh /PhDr. Olga Vaněčková
Tichá Jana P140046 QZB2  
Vošahlíková Pavlína P140050 QZB2, QZBS4 Obh /PhDr. Olga Vaněčková
Balounová Kateřina P140007 QZB2  
Kysilková Veronika P140029 QZB2, QZBS4 Obh/PaedDr. Erika Nehrerová, Ph.D.
Hamhalterová Miroslava P140016 QZB2  
Hušková Andrea P140022 QZB2 Obh /PhDr. Olga Vaněčková
Haas Jaroslav P140017 QZB2  

 

 

Zkušební komise č. 2:   doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D. - předseda
    PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.
Mgr. Margareta Garabiková Pártlová, Ph.D.
Mgr. Luboš Krninský

 

30. 8. 2017

Místnost: D224

Začátek: 9.00 hodin

 

Sociální pedagogika KPE/QZB1 + Výchova a vzdělávací praxe KPE/QZB5 + obhajoby KPE/OBP1S

 

Kramárová Iva P140025 QZB1  
Libich Petr P 120047 QZB1  
Švestková Jitka P140045 QZB1, QZB5 Obh /Mgr. L. Laibrt
Nožková Veronika P140301 QZB1  
Balounová Kateřina P140007 QZB1, QZB5 Obh /Mgr. L. Laibrt
Vošahlíková Pavlína P140050 QZB1  
Tichá Jana P140046 QZB1, QZB5 Obh/Mgr. M. Garabiková Pártlová, Ph.D.
Haas Jaroslav P140017 QZB1, QZB5 Obh/PhDr. M. Procházka, Ph.D.
Kubišová Hana P140027 QZB1, QZB5  
Hamhalterová Miroslava P140016 QZB1, QZB5 Obh/PhDr. V. Urbanová
Hušková Andrea P140022 QZB1, QZB5  
Kysilková Veronika P140029 QZB1