Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Ruský jazyk

 

Zkušební komise č. 1: doc. PaedDr. Zdeňka Matyušová, Ph.D. - předsedkyně
prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc.
PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

 

SZZ RUSKÝ JAZYK A OBHAJOBY BP

 

21. 5. 2018

Místnost: D309

Začátek: 8.00 hodin

BENEŠ FILIP P13063 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ VÁGNEROVÁ
FIDLEROVÁ DOMINIKA P15654 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ VÁGNEROVÁ
ORTMAN JAN P14176 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ VÁGNEROVÁ
ŠVIHOVCOVÁ LUCIE P15656 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ VÁGNEROVÁ
TSYHAN VALERIIA P15657 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ MATYUŠOVÁ
SHARIPOVA ZHANAR P13059 RJEMO ORJ/QZB2 BP/ MATYUŠOVÁ

 

 

SZZ EVROPSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
SZZ SOCIÁLNÍ A REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE

 

21. 5. 2018

Místnost: D308

Začátek: 11.00 hodin

BENEŠ FILIP P13063 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
CEJPKOVÁ TEREZA P13069 RJEMO ORJ/QZB4
FIDLEROVÁ DOMINIKA P15654 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
GOLOVCHENKO NATALIE P12888 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
LEŠKOVÁ KAROLÍNA P14173 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
LYUBYNETSKA ANASTASIYA P13054 RJEMO ORJ/QZB3
ORTMAN JAN P14176 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
ŠVIHOVCOVÁ LUCIE P15656 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
TSYHAN VALERIIA P15657 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4
SHARIPOVA ZHANAR P13059 RJEMO ORJ/QZB3, QZB4

 

 

SZZ ANGLICKÝ JAZYK

 

21. 5. 2018

Místnost: D309

Začátek: 10.00 hodin

FIDLEROVÁ DOMINIKA P15654 RJEMO ORJ/QZB5
ORTMAN JAN P14176 RJEMO ORJ/QZB5
ŠVIHOVCOVÁ LUCIE P15656 RJEMO ORJ/QZB5
TSYHAN VALERIIA P15657 RJEMO ORJ/QZB5