Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Informační technologie, Informatika

 

Zkušební komise: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - předseda
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. - místopředseda
RNDr. Hana Havelková
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

 

Místnosti:
a) zahájení proběhne ve foyeru katedry informatiky ve 3. patře v 8:00 hod.
b) obhajoby a ústní zkoušení proběhne v učebně J532

 

23. 5. 2018

poř. jméno a příjmení os. číslo obor SZZ BP/DP vedoucí
1. Kučerová Ema P15669 ITEp QITEA doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
2. Horák Martin P15480 Mu-ITu QZIB PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
3. Reindl Patrik P140344 TchVu-ITu QZIB -
4. Bártová Michaela P16316 Mn-Inn QZIM -

 

24. 5. 2018

poř. jméno a příjmení os. číslo obor SZZ BP/DP vedoucí
1. Novotný Jakub P16338 TchVn-Inn obhaj. DP Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
2. Jovanovič Filip P160051 Fyn-Inn QZIM -
3. Klofáč Patrik P16331 Fn-In QZIM -
4. Luksch Tomáš P16334 Fyn-Inn QZIM -

 

Stanovení pořadí při zkoušení nemusí odpovídat pořadí v tomto seznamu.