Symbol PF Rozpis SZZ - srpen 2017 - Informační technologie, Informatika

Rozpis SZZ - srpen 2017

Katedra informatiky

Informační technologie, Informatika

 

Zkušební komise: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. - předseda
doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. - zástupce předsedy
RNDr. Hana Havelková
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.

 

Místnosti:
a) zahájení proběhne ve foyeru katedry informatiky ve 3. patře v 8:00 hod.
b) obhajoby a ústní zkoušení proběhne v učebně J532

 

29. 8. 2017

poř. jméno a příjmení os. číslo obor SZZ BP/DP vedoucí
1. Lukáš HEJTMÁNEK P15261 Fn-In obhajoba DP PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
2. Matěj HUDIČÁK P15687 TchVu-ITu QZIB doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
3. Vít SYNEK P130083 TchVu-ITu QZIB Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
4. Radek VORUDA P140297 TchVu-ITu QZIB Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
5. Stanislav HUPKA P13807 ITEk QITEE Ing. Michal Šerý, Ph.D.
6. Radek HAVLÍČEK P14216 ITEp QITEA Mgr. Václav Šimandl, Ph.D.
7. Pavel JENÍK P14218 ITEp QITEA Mgr. Michala Kotlasová
8. David KOLÁŘ P14220 ITEp QITEA PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
9. Lukáš MÁČE P12081 ITEp QITEA PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
10. Lukáš VALIŠ P15675 ITEp QITEA doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

 

Stanovení pořadí při zkoušení nemusí odpovídat pořadí v tomto seznamu.