Symbol PF Rozpis SZZ - léto 2018

Fyzika, Technická výchova, Základy výrobní techniky

Mgr. – učitelství Fyzika ZŠ
Mgr. – učitelství NŠ

Zkušební komise: doc. RNDr. Josef Blažek, CSc. – předseda
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – zástupce
doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
PhDr. Eva Roučová, Ph.D.
Ing. Michal Šerý, Ph.D.
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

 

21. 5. 2018

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P16329 Čapková Michaela   Fn-In-SZn
P16314 Mládková Veronika   Mn-Fyn-SZn

 

Obhajoba DP: 

P120199 Dražanová Dana   NŠ5-k
P13125 Ficová Tereza   NŠ5
P16331 Klofáč Patrik   Fn-In-SZn
P12189 Kohoutová Eva   NŠ5, VV-cert.5
P16334 Luksch Tomáš   Fyn-Inn-SZn

 

SZZ + obhajoba DP:

P160051 Jovanovič Filip   Fyn-Inn-SZn

 

22. 5. 2018

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P16328 Cihlářová Magdaléna   Fyn-Přn-SZn
P16325 Koudela Zdeněk   Fyn-TchVn-SZn
P17613 Křížová Šárka   Fyn-Chn-SZn
P16313; Maňásková Lenka   Mn-Fyn-SZn
P160050 Rybák Hynek   Fyn-OVan-SZn
P16315 Váňa Jan   Mn-Fyn-SZn

 

 

Bc. – Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Mgr. – učitelství Technická výchova ZŠ
ZVT – Základy výrobní techniky

Zkušební komise: doc. PaedDr. Petr Adámek, Ph.D. – předseda
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. – zástupce
PaedDr. Alena Burianová, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
RNDr. Pavel Kříž, Ph.D.
PhDr. Eva Roučová, Ph.D.
Ing. Michal Šerý, Ph.D.
PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D.

 

23. 5. 2018

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P14396 Rod Štěpán   TchVu-TVZu-SZu
P14397 Rodová Libuše   TchVu-TVZu-SZu

 

SZZ + obhajoba BP:

P15712 Jirout Jiří   ZVTk
P15482 Rejthar Jakub   Mu-TchVu-SZu

 

Obhajoba DP:

P13670 Bartošová Martina   NŠ5-k
P12207 Šálená Markéta   NŠ5

 

24. 5. 2018

Místnost: J 217, J 219

Začátek: 8.00 hod.

 

SZZ:

P16325 Koudela Zdeněk   Fyn-TchVn-SZn
P16354 Kříženecký Daniel   TchVn-TVSn-SZn
P140344 Reindl Patrik   TchVu-ITu-SZu
P14252 Řeháček Matěj   TchVu-Hu-SZu
P140297 Voruda Radek   TchVu-ITu-SZu

 

Obhajoba DP:

P16356 Černý Daniel   TchVn-TVZn-SZn