Symbol PF Slavnostní promoce absolventů - červen 2018

Děkan Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se konají:

 

ve středu 20. června 2018 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Arteterapie
Informační technologie a e-learning
Přírodovědná a ekologická výchova
Výchova ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)
     
10.15 Bakalářské obory: Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
Učitelství pro mateřské školy (prezenční forma)
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářské obory: Geografie pro veřejnou správu
Sociální pedagogika
Učitelství odborných předmětů
     
13.45 Bakalářské obory: Ruský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Učitelství pro mateřské školy (kombinovaná forma)

 

 

ve čtvrtek 21. června 2018 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: F-AJ,
M-F, M-NJ, M-Př, M-TchV, M-TV, M-Z,
Př-Ch, Př-SV, Př-TV,
TchV-AJ, TchV-IT, TchV-TV,
VKZ-AJ, VKZ-Př,
Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TV
     
10.15 Doktorské studium: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Pedagogická psychologie
  Navazující studium: F-Ch, F-In, F-Př, F-TchV,
M-F, M-OV, M-Př, M-Z,
Př-Ch, PSYCH-VKZ,
TchV-I, TchV-TV,
TVS,
VKZ-Př,
Z-AJ, Z-OV, Z-Př, Z-TV
     
12.00 Magisterské studium: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Navazující studium: Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví (kombinovaná a prezenční forma)

 

 

v pondělí 25. června 2018 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Psychologie
Tělesná výchova a sport
     
10.15 Bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-HV, AJ-NJ, AJ-SV, AJ-TV,
ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-SV, ČJ-VV
H-Z,
NJ-Př, NJ-SV,
VV, VV-SV
     
12.00 Učitelství pro ZŠ: VV-OV
  Navazující studium: AJ-D, AJ-NJ,
ČJ-AJ, ČJ-I, ČJ-NJ, ČJ-OV ČJ-VV,
D-Z,
HV, HV-ČJ, HV-Ch, HV-M,
NJ-HV,
VV, VV-OV

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.

 

ke stažení: Dopis absolventům - promoce červen 2018