Symbol PF Slavnostní promoce absolventů - září 2017

Děkan Pedagogické fakulty JU oznamuje, že

SLAVNOSTNÍ PROMOCE ABSOLVENTŮ

se konají:

 

v úterý 19. září 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Bakalářské obory: Arteterapie
Informační technologie a e-learning
Psychologie
Sociální pedagogika
Učitelství odborných předmětů
     
10.15 Bakalářské obory: Tělesná výchova a sport
Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinovaná forma)
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy
Přírodovědná a ekologická výchova
Základy výrobní techniky
     
12.00 Bakalářské obory se
zaměřením na vzdělávání:
F-Př, H-Z, M-ČJ, M-H, M-TchV, M-SV, NJ-Př, NJ-SV,
Př-ČJ, Př-Ch, Př-TV, TchV-AJ, TchV-IT, TchV-TV, VKZ-AJ, Z-AJ, Z-Př, Z-SV

 

 

v pátek 22. září 2017 v koncertní síni O. Jeremiáše v Českých Budějovicích

Zahájení       Studijní obory  
     
8.30 Doktorské studium: Pedagogická psychologie
  Navazující studium: AJ-NJ, AJ-OV, AJ-Př, ČJ-AJ, ČJ-NJ, ČJ-OV, ČJ-VV,
D-Z, NJ-HV, PSYCH-VKZ, VKZ-Př, VV-OV
     
10.15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  
  Navazující studium: F-I, F-TchV, I-TV, M-I, M-OV, M-VKZ, M-Z,
Př-Ch, Z-AJ, Z-OV, Z-Př, Z-TV
     
12.00 Bakalářské obory se
zaměřením na vzdělávání:
AJ-H, AJ-HV, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV,
ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV, VV

 

 

Sraz promovaných vždy 30 minut před zahájením v koncertní síni.
Z důvodu kapacity hlediště si každý promovent může pozvat cca 5 rodinných příslušníků.