Symbol PF Imatrikulace - 26. 10. 2017

Děkan Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

si Vás dovoluje pozvat na

IMATRIKULACI

studentů 1. roku studia magisterských a bakalářských studijních programů,
která se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2017 v aule Pedagogické fakulty
(Dukelská 9, 1. patro, D 240).

 

Program:

8.30 hodin  
Obory se zaměřením na vzdělávání: AJ-H, AJ-HV, AJ-IT, AJ-NJ, AJ-Př, AJ-SV, AJ-TV,
Př-ČJ, Př-H, Př-Ch, Př-IT, Př-SV, Př-TV, Př-VV
 
10.00 hodin  
Obory se zaměřením na vzdělávání: ČJ-AJ, ČJ-HV, ČJ-NJ, ČJ-SV, ČJ-VV,
H-NJ, H-Z,
NJ-IT, NJ-Př, NJ-SV, NJ-VKZ,
VKZ-AJ, VKZ-Př,
Magisterský obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 
11.30 hodin  
Obory se zaměřením na vzdělávání: F-AJ, F-Ch, F-IT, F-Př,
IT-ČJ, IT-SV, IT-VV, IT-Z,
M-AJ, M-ČJ, M-F, M-H, M-Ch, M-IT, M-NJ, M-Př,
M-SV, M-TchV, M-TV, M-VKZ, M-VV, M-Z,
TchV-IT,
TV-IT, TV-NJ, TV-SV,
Z-AJ, Z-Př, Z-SV, Z-TV,
Bakalářské obory: BTV1, GEVES
 
13.00 hodin  
Bakalářské obory: ITEp, MŠp, MŠSp, PEVp, PSYCH, RJEMO, VKZp, ZVTp

 

Sraz studentů je vždy 30 minut před zahájením imatrikulace v aule (po odložení svrchníků, resp. tašek v šatně pokračujte do auly). Společenský oděv podmínkou. Přítomnost hostů není z kapacitních důvodů možná. Výuka studentů 1. roku prezenční formy studia výše uvedených bakalářských oborů a oboru Učitelství pro 1. stupeň se dne 26. 10. 2017 nekoná. Účast studenta na imatrikulaci je povinná, v případě neúčasti je třeba doručit studijnímu oddělení písemnou omluvu s doloženými důvody.