Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV - aktuální přijímací řízení

(termín zahájení výuky - LS AR 2018/2019)

 

 

 

Další nabídka programů (termín zahájení výuky - ZS AR 2019/2020) bude zveřejněna v průběhu zimního semestru 2018/2019.

 

 

Informativní přehled programů celoživotního vzdělávání, u kterých uplynula lhůta pro podání přihlášek 31. 5. 2018, resp. 7. 9. 2018