Symbol PF Kurzy celoživotního vzdělávání - Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Termín Název kurzu Cena kurzu za účastníka
6.10.2018 Program GeoGebra ve výuce matematiky I
Přihláška
950,- Kč
24.11.2018 Program GeoGebra ve výuce matematiky II
Přihláška
950,- Kč
5.11.2018
14.11.2018
30.11.2018
Úvod do moderních metod matematického vzdělávání
Přihláška
1 600,- Kč
2.10.–4.12.2018
10 lekcí
Grafické dílny
Přihláška
4 250,- Kč
2.10.–4.12.2018
10 lekcí
Keramické výtvarné dílny
Přihláška
5 550,- Kč
30.10.2018–22.1.2019
10 lekcí
Kurz sebeobrany 1 000,- Kč