Symbol PF Formuláře CŽV ke stažení

Zde si můžete stáhnout formuláře související s Vaším studiem v rámci CŽV (lze je obdržet i na Centru DVPP).

Každá žádost musí být vyplněna dle vysvětlivek uvedených v žádosti, musí být datována a podepsána vlastní rukou. Po vyplnění můžete žádost odevzdat na Centru DVPP studijní referentce pro CŽV, resp. vhodit do dřevěné schránky, která se nachází před hlavním vchodem na studijní oddělení, nebo v podatelně fakulty, nebo poslat poštou.

 

  1. Formulář ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
  2. Formulář ŽÁDOSTI O ODLOŽENÍ PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
  3. Formulář OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  4. Formulář ŽÁDOSTI O UKONČENÍ PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  5. Formulář ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  6. Formulář ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
  7. Formulář ŽÁDOST O ROZLOŽENÍ ÚHRADY ÚPLATY ZA CŽV DO SPLÁTEK
  8. Formulář OZNÁMENÍ O ZANECHÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
  9. Formulář ZMĚNY V ZÁPISOVÉM LISTĚ
  10. Formulář POTVRZENÍ O STUDIU V RÁMCI CŽV