Symbol PF Přijímací řízení 2018/2019

Magisterské a navazující studium

 

Magisterské pětileté (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
M7503 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol, NŠ5 (PS - 5 let) 50

 

Program Učitelství pro 1. stupeň základních škol v průvodci pro uchazeče

 


 

Magisterské dvouleté: Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 maximálně 150 uchazečů, z toho 110 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové (učitelské)

V navazujícím magisterském studijním programu N7401 Tělesná výchova a sport (obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní školy TVZn, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy TVSn), resp. N7503 Učitelství pro základní školy, resp. N7504 Učitelství pro střední škol (vždy Mgr., PS - 2) nabízí Pedagogická fakulta JU v prezenční formě studia níže uvedené kombinace studijních oborů. Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou libovolných různých studijních oborů (kromě kombinace s oborem Český jazyk jako cizí jazyk), které nejsou v následující tabulce uvedeny. Pokud uchazeč volnou kombinaci oborů, k jejímuž studiu hodlá podat přihlášku, nenajde mezi nabízenými v seznamu elektronických přihlášek, bude kontaktovat paní Zdeňku Brychtovou, tel. 387 773 118, e-mail zbrycht@pf.jcu.cz.

Do navazujících magisterských oborů se konají přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých oborů, popřípadě se sestavuje pořadí na základě zveřejněných kritérií; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty.

 

Navazující magisterské dvouoborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče

 

Kód stud. programu Název stud. programu STAG zkratka Název studijního oboru
(PS - 2 roky)
N7503, resp. N7504, resp. N7401 Učitelství pro základní školy,
resp. Učitelství pro střední školy resp.
Tělesná výchova a sport
AJn-Dn Anglický jazyk - Dějepis
AJn-NJn Anglický jazyk - Německý jazyk
AJn-OVan Anglický jazyk - ZSV a Občanská výchova
AJn-Přn Anglický jazyk - Přírodopis
AJn-Hvan Anglický jazyk - Hudební výchova
AJn-Inn Anglický jazyk - Informatika
AJn-TVZn Anglický jazyk - Tělesná výchova (pro ZŠ)
ČJn-AJn Český jazyk a literatura - Anglický jazyk
ČJn-HVan Český jazyk a literatura - Hudební výchova
ČJn-NJn Český jazyk a literatura - Německý jazyk
ČJn-OVan Český jazyk a literatura - ZSV a Občanská výchova
ČJn-VVn Český jazyk a literatura - Výtvarná výchova
ČJCn-AJn Český jazyk jako cizí jazyk - Anglický jazyk
ČJCn-NJn Český jazyk jako cizí jazyk - Německý jazyk
Dn-Zn Dějepis - Zeměpis
Fyn-AJn Fyzika - Anglický jazyk
Fyn-TchVn Fyzika - Technická výchova
Fy-TchVn-k Fyzika - Technická výchova
Fyn-Chn Fyzika - Chemie
HVan-OVan Hudební výchova - ZSV a Občanská výchova
Mn-TchVn Matematika - Technická výchova
Mn-ČJn Matematika - Český jazyk
Mn-Dn Matematika - Dějepis
Mn-Inn Matematika - Informatika
Mn-Chn Matematika - Chemie
Mn-OVan Matematika - ZSV a Občanská výchova
Mn-Přn Matematika - Přírodopis
Mn-TVZn Matematika - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Mn-NJn Matematika - Německý jazyk
Mn-Zn Matematika - Zeměpis
NJn-Přn Německý jazyk - Přírodopis
NJn-OVan Německý jazyk - ZSV a Občanská výchova
NJn-VKZn Německý jazyk - Výchova ke zdraví
NJn-VVn Německý jazyk - Výtvarná výchova
NJn-Zn Německý jazyk - Zeměpis
Přn-ČJn Přírodopis - Český jazyk a literatura
Přn-OVan Přírodopis - ZSV a Občanská výchova
Přn-Chn Přírodopis - Chemie
Přn-TVZn Přírodopis - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Přn-TVSn Přírodopis - Tělesná výchova (pro SŠ)
PSYCHn-VKZn Psychologie - Výchova ke zdraví
TchVn-Inn Technická výchova - Informatika
TchVn-Dn Technická výchova - Dějepis
TchVn-AJn Technická výchova - Anglický jazyk
TchVn-TVZn Technická výchova - Tělesná výchova (pro ZŠ)
TchVn-TVSn Technická výchova - Tělesná výchova (pro SŠ)
VKZn-Přn Výchova ke zdraví - Přírodopis
VKZn-AJn Výchova ke zdraví - Anglický jazyk
VVn-OVan Výtvarná výchova - ZSV a Občanská výchova
Zn-AJn Zeměpis - Anglický jazyk
Zn-OVan Zeměpis - ZSV a Občanská výchova
Zn-Přn Zeměpis - Přírodopis
Zn-TVZn Zeměpis - Tělesná výchova (pro ZŠ)
Zn-TVSn Zeměpis - Tělesná výchova (pro SŠ)

 

Kromě toho Pedagogická fakulta JU nabízí kombinace oborů v navazujícím magisterském studijním programu N7503 Učitelství pro základní školy:

Tyto dvě kombinace jsou určeny absolventům technicky zaměřených bakalářských studijních oborů, (jako je např. obor Informační technologie ve vzdělávání, resp. Informační technologie a e-learning nebo Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika a Zemědělská a dopravní technika, které jsou akreditovány na Jihočeské univerzitě).

 

Navazující magisterské tříleté dvouoborové (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T170 Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol, F3n-I3n (PS - 3 roky)

 


 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - učitelské (Učitelství pro základní, resp. střední školy)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové), TVS1n (PS - 2 roky) 10
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T113 Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, (VV)n (PS - 2 roky)  
N7504 Učitelství pro střední školy 7504T066 Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, (HVk)n (PS - 2 roky)

 

Navazující magisterské jednooborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče

 


 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové - neučitelské

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7505 Vychovatelství 7505T022 Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, VVKZn-p (PS - 2 roky) 10

 

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví v průvodci pro uchazeče