Symbol PF Druhé kolo přijímacího řízení

Přijímací řízení 2017/2018

 

Druhé kolo přijímacího řízení

 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypisuje v souladu s § 49, zejména odst. 6 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněních dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 druhé kolo přijímacího řízení ke studiu

Uchazeč je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je dostupná na webové adrese: http://wstag.jcu.cz/portal/uchazec/eprihlaska.jsp.

Po vyplnění E-přihlášky uchazeč přihlášku vytiskne, přiloží k ní úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu a doručí na adresu:

Pedagogická fakulta JU
studijní oddělení
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky je 500,- Kč. Je nutno jej uhradit nejpozději do 6. 8. 2017 na číslo účtu: 104725778/0300.

Na obálce pod svou zpáteční adresu uchazeč uvede: Přihláška DS - 2. kolo

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 6. srpna 2017.

Přijímací zkouška se uskuteční ve dnech 31. 8. 2017 (Pedagogická psychologie) a 1. 9. 2017 (Vzdělávání v biologii).

 

Přijímací řízení se řídí § 48 - 50 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a Vyhláškou o přijímacím řízení pro akademický rok 2017/2018.

 

 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan