Symbol PF Přijímací řízení 2018/2019

Doktorské studium

 

Do doktorských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/19 maximálně 12 uchazečů.

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.

 

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
P7701 Psychologie 7701V003 Pedagogická psychologie, PP4-p, PP4-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
2
P7507 Specializace v pedagogice 7507V093 Vzdělávání v biologii, VVB-p, VVB-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
10
7501V026 Teorie vzdělávání ve fyzice, TVF-p, TVF-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)
7507V066 Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, IKTV-p, IKTV-k
(PS - 3 roky, KS - 3 roky)
7507V089 Teorie vzdělávání v matematice, TVM-p, TVM-k
(PS - 4 roky, KS - 4 roky)

 

Programy doktorských studií v průvodci pro uchazeče