Symbol PF Celoživotní vzdělávání

Přijímací řízení 2017/2018

Informace o studijních programech a oborech

 

Informace o kurzech celoživotního vzdělávání

 

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných uchazečů menší než 10, studium nebude zahájeno.
Maximální počet studentů přijatých do jednoho kurzu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno jinak, realizovány za finanční úhradu.

 

Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů
 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace:

 

DVPP - Učitelství pro mateřské školy

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 256 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 § 6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb., způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost v mateřské škole a obdrží certifikát.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy oborů Učitelství pro první stupeň ZŠ, Pedagogika, Vychovatelství (i bakalářské), Pedagogika volného času (i bakalářské).

 

DVPP - Učitelství 1. stupně

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na prvním stupni základní školy.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy oborů Učitelství pro druhý stupeň ZŠ, Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ), Pedagogika, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, Speciální pedagogika, Vychovatelství.

 

DVPP - Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 314 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Uchazeči o studium vykonají přijímací zkoušku, která má podobu písemného gramaticko-lexikálního testu, při němž uchazeč doplňuje do souvislého textu s vynechanými úseky nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je 100. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů. Z hlediska obtížnosti přijímací zkouška odpovídá státní maturitě z angličtiny, tedy úrovni B1.

Pokud jsou uchazeči držiteli certifikátu o absolvování některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE nebo FCE, nemusejí písemnou zkoušku vykonat, předloží-li ověřenou kopii certifikátu spolu s přihláškou. V takovém případě získávají za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů; v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů, Grade C = 95 bodů.

Určeno pro: Absolventy studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku anglického jazyka na 2. stupni základní školy.

 

DVPP - Učitelství anglického jazyka pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 215 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Absolutoriem tohoto studijního programu získají plnou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na středních školách.

 

DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy.

 

DVPP - Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Vzdělávací program je určen v rámci CŽV učitelům, absolventům vysokoškolského studia, magisterského studijního programu - "učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ", kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

 

DVPP - Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku fyziky na 2. stupni základní školy.

 

DVPP - Učitelství fyziky pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří/čtyř semestrů s časovou dotací 200 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 § 6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitele, kteří úspěšně absolvovali Mgr. studium Učitelství fyziky pro druhý stupeň základní školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

 

DVPP - Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Cílovou skupinou jsou učitelé pro 2. stupeň ZŠ. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle §22 odst. 1 písm. A) zákona č. 563/2005 Sb.

 

DVPP - Učitelství informatiky pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitele, kteří úspěšně absolvovali Mgr. studium Učitelství informatiky (nebo ICT) pro druhý stupeň základní školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

 

DVPP - Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 270 hodin. Forma studia prezenční a kombinovaná.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku matematiky na tomto stupni školy.

 

DVPP - Učitelství matematiky pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin. Forma studia prezenční a kombinovaná.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci vyučovat matematiku na střední škole.

 

DVPP - Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 180 hodin. Forma studia kombinovaná.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ.

 

DVPP - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin kombinovanou formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia Učitelství pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základní školy.

 

DVPP - Učitelství tělesné výchovy pro SŠ

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy studia učitelství Tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy, kteří chtějí získat kvalifikaci vyučovat tělesnou výchovu na střední škole.

 

DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách

Charakteristika: Program DVPP bude realizován s časovou dotací 270 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Do kurzu lze přijmout pouze ty uchazeče, kteří předloží originál nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu o absolvování učitelského studia pro 2. stupeň základní školy.

 

DVPP - Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách

Charakteristika: Program DVPP bude realizován s časovou dotací 200 hodin prezenční formou studia.

Profil: Absolvent je podle vyhlášky 317/2005 §6 a Aktuálním znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. září 2012 Zákona č. 563/2004 Sb. a vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, §6a způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na střední škole.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Do kurzu lze přijmout pouze ty uchazeče, kteří předloží originál nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu o absolvování učitelského studia zeměpisu pro základní školy.

 

Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ

Charakteristika: Kurz je v souladu s vyhláškou č. 329/2013 Sb. zaměřen na získání znalostí a rozvoj dovedností v oblasti didaktiky německého jazyka jako jazyka cizího pro ZŠ a SŠ. Výuka je vedena v německém jazyce a je zakončena zkouškou. Průběžně je dbáno na rozvoj komunikativní kompetence účastníků kurzu se zvláštním ohledem na rozvoj jejich dovednosti řídit výuku v německém jazyce. Obsah jednotlivých dílčích témat je neustále inovován v závislosti na aktuálním stavu vědeckého poznání.

Profil: Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky němčiny. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a z vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6b.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitelům, kteří splňují požadavek absolutoria magisterského studijního programu a kteří doloží znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky ověřenou standardizovanou jazykovou zkouškou - viz Standard doplňujícího didaktického studia.

 

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace pro výuku německého jazyka na středních školách

Charakteristika: Kurz je v souladu s vyhláškou č. 329/2013 Sb., § 6a zaměřen na rozšíření odborné kvalifikace pedagogů pro výuku německého jazyka ze základní školy na školu střední. Výuka je rozčleněna do čtyř modulů: modulu lingvistického, literárně-vědného, didaktického a kulturně historického. Každý modul je zakončen ústní zkouškou, celý kurz pak komisionální ústní zkouškou. Výuka je vedena v německém jazyce. Obsah jednotlivých dílčích témat je neustále inovován v závislosti na aktuálním stavu vědeckého poznání.

Profil: Doplňujícím studiem německého jazyka k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na středních školách. Žádost o akreditaci tohoto vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a z vyhlášky č. 329/2013 Sb., ze dne 23. 10. 2013, § 6a (Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium učitelství německého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy a kteří si chtějí rozšířit své vzdělání na učitelství pro střední školy.

 

DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe, jejíž absolvování student doloží písemně.

Profil: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Cílovou skupinou jsou absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu.

 
 

Studium k výkonu specializovaných činností:

 

DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 1

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe. Pedagogická praxe se skládá z následujících částí:

Řízená praxe se supervizí pracovníka katedry pedagogika a psychologie (5 hodin).
Individuální praxe (30 hodin).
Kolokvium k absolvované praxi (5 hodin).

Profil: Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Tuto kvalifikaci získávají pouze absolventi, kteří splňují kvalifikační předpoklad podle § 20, odst. 1, pís. f).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného studijního programu než v oblasti pedagogických věd, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/b), absolventy vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/d), absolventy středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením jiného vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením, (zákon 563/2004 Sb. §20, 1/f).

 

DVPP - Studium pro asistenty pedagoga 2

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 120 hodin, z toho 80 hodin přímé výuky a 40 hodin pedagogické praxe. Pedagogická praxe se skládá z následujících částí:

Řízená praxe se supervizí pracovníka katedry pedagogika a psychologie (5 hodin).
Individuální praxe (30 hodin).
Kolokvium k absolvované praxi (5 hodin).

Profil: Absolventi se vstupním základním vzděláním podle § 20, odst. 2, pís. d), e) mohou vykonávat pouze pomocné výchovné práce ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventi základního vzdělání (zákon 563/2004 Sb. § 20, 2/d, e)

 

DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 115 hodin kombinovanou formou studia (předpokládá se 1× za 14 dní - pátek).

Profil: Cílem vzdělávacího programu je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení.

 

Metodik ŠVP

Charakteristika: Osobnostní rozvoj - dialogické jednání, autorské psaní a čtení, základy tvořivé improvizace, základy hlasové výchovy, přednes a jeho pedagogika. Výukové cíle, jejich taxonomie, jejich formulace, nejčastější chyby. Vyučovací metody, formy a zásady. Využití problémové a projektové metody výuky. Organizační formy vyučování, možnosti diferenciace ve vzdělávání. Hodnocení a klasifikace, formy a typy hodnocení, možnosti slovního hodnocení. Příprava na vyučování (učitelovo pojetí výuky). Problémy transformace české školy po roce 1990, nové trendy ve vzdělávání. Reforma školství v ČR, kontext reformy, motivace ke změnám. Zavádění RVP do všech typů škol. Cíle vzdělávání při reformě - klíčové kompetence. Obsah vzdělávání v dokumentech RVP. Průřezová témata. Autoevaluace škol, možné autoevaluační techniky, jejich využití. Tvorba ŠVP, struktura, pravidla. Osnovy, učební plány, očekávané výstupy. Nástroje evaluace, portfolia. Individualizace vzdělávacího procesu. Problémové metody v praxi základní školy: Vývoj a základní pojmy - problém, didaktický problém, problémová metoda, vztah didaktického problému k volbě metody. Příprava didaktického problému pro vyučování - techniky práce s učivem, zjištění zdroje problému, anticipace řešení a úprava formulace didaktického problému (strukturalizace problému). Příklady tvorby didaktických problémů, volby metod a postupů řešení. Příprava a realizace vlastních námětů účastníků kursu. Organizace heuristické výuky - realizace individuální a skupinové práce, vztah učitel - žák v tomto typu výuky. Didaktická hra jako metoda rozvoje tvořivosti žáků: Charakteristika hry a její význam v didaktice. Tvořivost, charakteristika jejích faktorů a průběhu tvořivé činnosti. Bariéry tvořivosti a možnosti jejich překonávání. Praktické úkoly - modifikace námětu hry, vedení žáků ke spolupráci při organizaci činnosti, odpovědi na nečekané otázky apod.

Profil: Absolvent se podle vyhlášky 317/2005 § 9 (studium k výkonu specializovaných činností) stává Metodikem ŠVP a obdrží certifikát.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Absolventy učitelských oborů MŠ, ZŠ, SŠ.

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Charakteristika: Program DVPP bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 114 hodin přímé výuky a 136 hodin e-learningu.

Profil: Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Program klade důraz na vytvoření předpokladů pro aplikaci poznatků z pedagogiky a psychologie do oblasti přípravy a realizace prevence na školách. Zároveň je příprava zaměřena na získání či prohloubení odborných znalostí a dovedností potřebných pro vystižení specifik metodikovy role ve školní prevenci (adiktologie, legislativa aj.).

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Studium je určeno učitelům ZŠ a SŠ a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují na pozici školního metodika prevence sociálně patologických jevů, nebo ji již vykonávají a jsou absolventy učitelských oborů.

 

Koordinátor ICT

Charakteristika: Studium ICT koordinátor vede ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, jedná se o studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Profil: Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále "ICT") ve vzdělávacím procesu. Studium je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9a) Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Učitelům, kteří chtějí na své škole vykonávat funkci koordinátora/metodika informačních a komunikačních technologií.

 

Výchovný poradce

Charakteristika: Vzdělávací program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Cílem studia je tyto pedagogické pracovníky připravit na výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce v souladu s vyhláškami č. 317/2005 Sb., o DVPP, č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb, a Standardem studia pro výchovné poradce, č.j. 10 405/2008-6/IPPP, platným od 1. ledna 2009.

Základní témata vzdělávacího programu

 • Vývoj poradenských systémů v závislosti na teoriích pedagogiky a psychologie.
 • Poradenské služby v podmínkách školy a jejich zařazení do školních poradenských služeb.
 • Právní rámec pro výkon poradenské činnosti.
 • Osobnost výchovného poradce (specifika role výchovného poradce ve školním prostředí).
 • Školní třída, její vedení a diagnostika.
 • Komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu).
 • Základní dovednosti vedení poradenské komunikace.
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora žáků se zdravotním postižením při vzdělávání.
 • Kariérové poradenství.
 • Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole.
 • Žák v kontextu služeb výchovného poradce.
 • Monitorování a evaluace a autoevaluace výchovného poradenství.

Profil: Absolvent se podle vyhlášky 317/2005 § 8 (studium k výkonu specializovaných činností) stává výchovným poradcem a obdrží certifikát.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 uchazečů v pořadí, jak budou vytištěné přihlášky s přílohou doručeny na fakultu, rozhodnutí o přijetí bude zasláno přijatým uchazečům společně s pozvánkou k zápisu po ukončení přijímacího řízení.

Určeno pro: Studium je určeno pro učitele, kteří již zastávají funkci výchovného poradce na ZŠ, SŠ či SOU nebo se na ni připravují. Kritéria pro výběr účastníků: absolvování vysokoškolského studia učitelství (ověřený doklad o absolvování), praxe v učitelské činnosti minimálně dva roky.