Symbol PF Přijímací řízení 2018/2019

Celoživotní vzdělávání

 

Pokud není uvedeno jinak, platí následující pokyny:

Pokud bude počet úspěšných zájemců menší než 10, může děkan svým rozhodnutím opustit od uskutečňování programu.
Maximální počet zájemců přijatých do jednoho programu je obvykle 30.
Uvedené studijní programy jsou, pokud není uvedeno v popisu programu jinak, realizovány za úplatu.

 

Programy celoživotního vzdělávání v průvodci pro uchazeče