Symbol PF Bakalářské studium

Přijímací řízení 2017/2018

Informace o studijních programech a oborech

 

Bakalářské studium

 

Do bakalářských studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2017/18 maximálně 650 uchazečů, z toho 495 uchazečů ve studijním programu specializace v pedagogice.

 

Bakalářské tříleté jednooborové

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
B1301 Geografie 1301R021 Geografie pro veřejnou správu, GEVES (PS - 3 roky) 30
B7310 Filologie 7310R258 Cizí jazyk pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk, RJEMO (PS - 3 roky) 20
B7401 Tělesná výchova a sport 7401R005 Tělesná výchova a sport (jednooborové), BTV1 (PS - 3 roky) 30
B7506 Speciální pedagogika 7506R051 Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy, MŠSp (PS - 3 roky) 20
B7701 Psychologie 7701R005 Psychologie, PSYCH (PS - 3 roky) 55
7701R012 Arteterapie, ARTE3 (KS - 3 roky)
B7507 Specializace v pedagogice 7502R011 Sociální pedagogika, SOPk (KS - 3 roky)  
7531R001 Učitelství pro mateřské školy, MŠp, MŠk (PS - 3 roky, KS - 3 roky)
7507R034 Výchova ke zdraví, VKZp, VKZk (PS - 3 roky, KS - 3 roky)
7507R001 Informační technologie a e-learning, ITEp (PS - 3 roky)
7507R069 Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání, ZVTp, ZVTk (PS - 3 roky, KS - 3 roky)
7507R071 Přírodovědná a ekologická výchova, PEV (PS - 3 roky)
7507R070 Učitelství odborných předmětů, UOP (KS - 3 roky)

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro SŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia
B7507 Specializace v pedagogice 7507R028 Hra na nástroj nebo zpěv se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (HVk)u (PS - 3 roky)

 

 

Bakalářské tříleté jednooborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, forma a doba studia
B7507 Specializace v pedagogice 7507R032 Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (jednooborové), (VV)u (PS - 3 roky)

 

 

Bakalářské tříleté dvouoborové (vedoucí k učitelství pro ZŠ, resp. SŠ)

Přihlášku lze podat na pevně stanovené kombinace dvou studijních oborů "se zaměřením na vzdělávání" (viz níže). Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou různých studijních oborů, kde Fyzika, Informační technologie, Matematika, Technická výchova, Hudební výchova, Německý jazyk, Přírodopis - vše "se zaměřením na vzdělávání" - bude v kombinaci s ostatními obory "se zaměřením na vzdělávání", tj. s AJ, ČJ, F, H, HV, Ch, IT, M, NJ, Př, SV, TchV, TV, VKZ, VV a Z. Pedagogická fakulta JU přijme na tyto uchazečem vytvořené kombinace oborů všechny uchazeče, kteří splní podmínky přijímacího řízení.

Obor Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání (7507R069) nesměřuje k učitelství. Nekombinuje se s jinými obory, studuje se samostatně.

Kód stud. programu Název stud. programu STAG zkratka Název studijního oboru
(obory "… se zaměřením na vzdělávání)
(PS - 3 roky)
B7507, resp. B7401 Specializace v pedagogice,
resp. Tělesná výchova a sport
AJu-Hu Anglický jazyk - Historie
AJu-NJu Anglický jazyk - Německý jazyk
AJu-Přu Anglický jazyk - Přírodopis
AJu-SVu Anglický jazyk - Společenské vědy
AJu-TVZu Anglický jazyk - Tělesná výchova a sport
ČJu-AJu Český jazyk a literatura - Anglický jazyk
ČJu-HVu Český jazyk a literatura - Hudební výchova
ČJu-NJu Český jazyk a literatura - Německý jazyk
ČJu-SVu Český jazyk a literatura - Společenské vědy
ČJu-VVu Český jazyk a literatura - Výtvarná tvorba
Fu-Chu Fyzika - Chemie
Fu-ITu Fyzika - Informační technologie
Fu-TchVu Fyzika - Technická výchova
Hu-NJu Historie - Německý jazyk
Hu-Zu Historie - Zeměpis
Mu-AJu Matematika - Anglický jazyk
Mu-ČJu Matematika - Český jazyk a literatura
Mu-Fu Matematika - Fyzika
Mu-Chu Matematika - Chemie
Mu-ITu Matematika - Informační technologie
Mu-Přu Matematika - Přírodopis
Mu-TchVu Matematika - Technická výchova
Mu-TVZu Matematika - Tělesná výchova a sport
Mu-Zu Matematika - Zeměpis
NJu-Přu Německý jazyk - Přírodopis
NJu-SVu Německý jazyk - Společenské vědy
NJu-VKZu Německý jazyk - Výchova ke zdraví
NJu-VVu Německý jazyk - Výtvarná tvorba
NJu-Zu Německý jazyk - Zeměpis
Přu-Chu Přírodopis - Chemie
Přu-TVZu Přírodopis - Tělesná výchova a sport
TchVu-ITu Technická výchova - Informační technologie
TchVu-TVZu Technická výchova - Tělesná výchova a sport
TVZu-NJu Tělesná výchova a sport - Německý jazyk
TVZu-SVu Tělesná výchova a sport - Společenské vědy
VKZu-AJu Výchova ke zdraví - Anglický jazyk
VKZu-Přu Výchova ke zdraví - Přírodopis
VVu-SVu Výtvarná tvorba - Společenské vědy
Zu-AJu Zeměpis - Anglický jazyk
Zu-Přu Zeměpis - Přírodopis
Zu-SVu Zeměpis - Společenské vědy
Zu-TVZu Zeměpis - Tělesná výchova a sport