Symbol PF Opatření proděkanky/proděkana - archiv neplatných opatření

č. 1/2016
o doložení zdravotní neschopnosti

č. 2/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty bakalářského studijního oboru Arteterapie

č. 3/2016
o volitelném předmětu státní závěrečné zkoušky ve studijním oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 4/2016
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty katedry anglistiky a katedry tělesné výchovy a sportu

č. 5/2016
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2016/2017

 

č. 1/2015
o organizaci státních závěrečných zkoušek (SZZ) na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU) pro studenty, na jejichž výuce participuje Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ÚBO FF JU)

č. 2/2015
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 3/2015
o termínech zápisu předmětů zimního semestru akademického roku 2015/2016

č. 4/2015
o dozápisu/odzápisu studijních předmětů v akademickém roce 2015/2016

č. 6/2015
o zásadách a pravidlech konání státní závěrečné zkoušky na Pedagogické fakultě JU

č. 7/2015
o termínech zápisu předmětů letního semestru akademického roku 2015/2016

 

č. 1/2014
o rozsahu výuky v letním semestru AR 2013/2014

č. 2/2014
o organizaci zápisu pro akademický rok 2014/2015

č. 3/2014
o omluvení neúčasti u státní závěrečné zkoušky

č. 4/2014
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2014/2015

 

č. 1/2013
k postupu při naplňování opatření děkana č. 6/2012

č. 2/2013
o rozsahu výuky v 6. semestru dvouoborových bakalářských studiích "… se zaměřením na vzdělávání"

č. 3/2013
o organizaci zápisu pro akademický rok 2013/2014

č. 4/2013
o součástech státní závěrečné zkoušky v oborech a kombinacích navazujících magisterských programů

č. 5/2013
o organizaci SZZ na PF JU

č. 6/2013
o termínech zápisu předmětů letního semestru AR 2013/2014

 

č. 1/2012
o termínech konání částí SZZ zajišťovaných zcela nebo částečně FF JU

č. 2/2012
o doplnění a změně údajů v harmonogramu akademického roku 2012/2013

č. 3/2012
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG

č. 4/2012
o termínu zápisu do letního semestru AR 2012/2013

 

č. 1/2011
o certifikátových programech studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol

č. 2/2011
o přijetí účastníků celoživotního vzdělávání, kteří v akademickém roce 2010/2011 studují obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

č. 3/2011
o závěru studia v bakalářských studijních oborech se zaměřením na vzdělávání (bakalářský stupeň učitelských strukturovaných studií)

č. 4/2011
o administrativním poplatku za podání žádosti

č. 5/2011
o SZZ z pedagogiky a psychologie v bakalářských oborech se zaměřením na vzdělávání v akademickém roce 2011/2012

 

č. 1/2010
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

č. 2/2010
o bakalářských pracích ve studijních oborech garantovaných katedrou pedagogiky a psychologie

 

č. 1/2009
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

 

č. 1/2008
o udílení zápočtů za průběžnou praxi

č. 2/2008
o uzavření studijního oddělení

 

č. 1/2007
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

č. 2/2007
o dodatečném zápisu předmětu do semestru

č. 3/2007
o státních závěrečných zkouškách

 

č. 1/2006
o evidenci přihlášek do přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

č. 2/2006
o vkládání údajů o zápočtech a zkouškách do IS STAG

 

č. 1/2005
o dodatečném zápisu předmětů do semestru, resp. akademického roku

 

č. 1/2004
o podzimním termínu státních závěrečných zkoušek

č. 2/2004
o státních závěrečných zkouškách

 

č. 3/2003
o úpravě diplomu absolventů oboru Finanční matematika

č. 4/2003
o publikaci Akademický rok 2003/2004

č. 5/2003
o zrušení prerekvizit z navazujících předmětů studijních plánů v akademickém roce 2003/2004

č. 6/2003
o potvrzeních o studiu

č. 7/2003
o dodatku k diplomu absolventům oboru Finanční matematika

 

č. 4/2002
o řešení situace s předmětem KMA/MAS

č. 6/2002
o zápisu do akademického roku 2002/2003

č. 7/2002
o souborných postupových zkouškách

č. 8/2002
o poplatcích za studium a úhrady za služby

č. 9/2002
o dodatečném zápisu předmětů letního semestru

č. 10/2002
o administrativních úkonech spojených se soubornou postupovou zkouškou ve studijním programu 7504T Učitelství pro střední školy