Symbol PF Opatření proděkanky č. 2/2015

OPATŘENÍ PRODĚKANKY Č. 2/2015
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

 

V případě, že uchazeč o studium na PF JU absolvoval středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR (nostrifikace), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Zahraniční uchazeči u přijímací zkoušky doloží znalost českého jazyka na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce. Slovenští studenti na PF JU vykonávají přijímací zkoušky v češtině (odpovídat mohou ve svém mateřském jazyce), čímž zároveň dokládají míru porozumění českému jazyku. Díky česko-slovenským dohodám tedy nemusejí oproti jiným zahraničním studentům skládat samostatnou zkoušku z českého jazyka. Jedinou výjimkou jsou obory přímo zaměřené na český jazyk (učitelství, filologie apod.), kdy slovenský uchazeč o studium musí doložit například maturitní zkoušku z češtiny, případně z češtiny vykonat přijímací zkoušku, pokud je tak uvedeno v podmínkách přijímacího řízení příslušné katedry.

Pro úspěšné přijetí ke studiu na PF JU bude v rámci přijímacího řízení akceptována jedna z následujících forem prokázání znalosti českého jazyka:

  1. předložení dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo předložení diplomu z vysoké školy, na které uchazeč absolvoval předchozí studium v českém nebo slovenském jazyce
  2. certifikát úrovně B2 a vyšší (např. na Univerzitě Karlově v Praze na Ústavu jazykové a odborné přípravy - informace viz http://ujop.cuni.cz/).

 

V Českých Budějovicích 31. března 2015

doc. RNDr. Helena Binterová, Ph.D.
proděkanka pro studium PF JU

 

stáhnout dokument: PDF