Dean's proceedings

Opatření děkana 2017

č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

č. 2/2017
ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

č. 3/2017
k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU

č. 4/2017
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 5/2017
o organizaci státních závěrečných zkoušek na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích pro studenty oboru „Učitelství pro 1. stupeň základních škol“

 

Opatření děkana 2016

č. 1/2016
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 2/2016
hodnocení pracovní výkonnosti a pracovních výsledků akademických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 4/2016
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2016/2017

č. 5/2016
o studiu
        Směrnice vedoucích kateder k SZZ

č. 6/2016
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2017/2018

č. 7/2016
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2016

 

Opatření děkana 2015

č. 2/2015
ke sloučení katedry českého jazyka a literatury a oddělení ruského jazyka a literatury

č. 4/2015
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Pedagogické fakultě JU

č. 5/2015
o přestupech v rámci Jihočeské univerzity

č. 6/2015
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2015/2016

č. 7/2015
o průběhu studia v doktorském studijním programu

č. 8/2015
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2016/2017

č. 9/2015
Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

č. 10/2015
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2015

 

 

Platná a neplatná opatření děkana/děkanky PF JU (přehled)

 

Opatření děkana 2014

Opatření děkana 2013

Opatření děkana 2012

Opatření děkana 2011

Opatření děkana/děkanky 2010

Opatření děkanky 2009

Opatření děkanky 2008

Opatření děkanky 2007

Opatření děkanky/děkana 2006

Opatření děkana 2005

Opatření děkana 2004

Opatření děkana 2003

Opatření děkana 2002

Opatření děkana 2001