Symbol PF Sdělení tajemnice PF JU č. 1/2016

SDĚLENÍ TAJEMNICE PF JU Č. 1/2016

Poplatek za habilitační řízení

 

 

Na základě článku 1, odst. 4. m) Opatření děkana č. 9/2015, kterým se vydává Řád habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je děkanem fakulty každoročně vyhlašován poplatek za habilitační řízení. Poplatek je součástí seznamu poplatků za úkony zajišťované fakultou a zahrnuje náklady spojené s administrativním zajištěním, přípravou habilitačního řízení a vypracováním oponentských posudků.

Doklad o zaplacení poplatku je součástí návrhu na zahájení habilitačního řízení.

Poplatek je splatný na účet:

Banka: ČSOB České Budějovice
Účet: 104725778/0300
Variabilní symbol: 1008
Konstantní symbol při platbě poštovní poukázkou: 0379
Konstantní symbol při platbě převodem: 0308
Poznámka pro příjemce: jméno uchazeče o habilitační řízení

Poplatek je i v případě zastavení řízení nevratný.

 

 

V Českých Budějovicích 4. 1. 2016

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.
tajemnice PF JU

 

stáhnout dokument: PDF