Teachers' education at the faculty

Současná pedagogická fakulta se zaměřuje především na přípravu učitelů 1. a 2. stupně ZŠ. Stejně jako u jiných pedagogických fakult procházejí v těchto letech studijní obory učitelství pro 2. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity významnou transformací. Od příštího akademického roku se zavádějí takzvané strukturované programy učitelství. Strukturované studium je veřejnosti spíše známo z jiných než učitelských programů. Jde o to, že maturant nastoupí nejdříve do tříletého bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, ve kterém bude studovat kromě své vybrané dvouaprobace také takzvaný univerzitní základ, který se skládá z filozofie, informatiky, jednoho cizího jazyka a základů biologie dítěte a zdravotní prevence. Dále si v rámci univerzitního základu student volí několik předmětů podle vlastního výběru z široké nabídky všech kateder. Kromě univerzitního základu každý student absolvuje také složku pedagogicko-psychologickou, která mu po absolutoriu bakalářského studia umožní pracovat jako asistent učitele v rámci výuky na ZŠ se zaměřením na vlastní obor, případně jako pracovník mimoškolních zařízení zaměřených na volný čas dětí a mládeže. Předpokládá se ovšem, že většina absolventů bude pokračovat v dvouletém navazujícím magisterském studiu učitelství pro 2. stupeň ZŠ a stane se kvalifikovanými učiteli svých dvou předmětů. Strukturace studijních programů by měla zajistit větší mobilitu studentů v rámci České republiky i Evropské unie. Po absolutoriu bakalářského studia může absolvent nastoupit do navazujícího magisterského studia na jiné univerzitě. V rámci studia také mohou studenti strávit jeden až dva semestry na některé ze zahraničních univerzit v celé Evropě, se kterou má pedagogická fakulta podepsanou bilaterální dohodu. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zůstává nadále pětileté, tedy nestrukturované. Všichni studenti, respektive studentky, budou studovat v rámci své aprobace také anglický jazyk, který potom mohou kvalifikovaně vyučovat na 1. stupni ZŠ, kde je angličtina povinná již od 3. ročníku. Důležitou součástí učitelského studia jsou také pedagogické praxe - asistentská, kdy student na dvě hodiny v týdnu dělá asistenta konkrétnímu učiteli, průběžná, kdy skupina několika studentů chodí každý týden do školy a jeden po druhém se střídají ve výuce za podpory fakultního učitele a souvislá měsíční praxe, kdy student samostatně učí pod dozorem uvádějícího učitele.

Pedagogická fakulta se v současné době skládá z patnácti kateder, které mohou být rozděleny do několika skupin.

 

Humanitní obory:

 

Přírodovědné obory:

 

Výchovy: