Charakteristika fakulty

Na fakultě lze studovat všechny typy studijních programů, tedy programy bakalářské, jeden tzv. "dlouhý" program magisterský, navazující magisterské programy a programy doktorské.

Konkrétně

  • bakalářské obory studijního programu Specializace v pedagogice,
  • několik bakalářských oborů neučitelského studia,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro základní školy,
  • navazující magisterská studia programu Učitelství pro střední školy, obor tělesná výchova a psychologie,
  • magisterské studium programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Absolventům magisterského studia jsou nabízeny doktorské studijní obory

  • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání,
  • Pedagogická psychologie,
  • Vzdělávání v biologii,
  • Teorie vzdělávání v matematice.

Kromě toho fakulta nabízí mnoho kratších kurzů v programu celoživotního vzdělávání.

Fakulta úspěšně rozvíjí vědeckou a uměleckou činnost a v řadě oborů dosahuje mezinárodně srovnatelných výsledků (viz katedry).

Studuje zde přibližně 3 900 studentů a působí 133 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 16 kateder a oddělení zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 12 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města.
Hlavní budovy fakulty mají elektronické sítě a jsou připojeny na Internet, Intranet (vnitřní síť Jihočeské univerzity propojující i biologické ústavy akademie věd ČR).
Na fakultě působí sportovní akademický klub Slavia PF JU s mnoha oddíly, zkušenými trenéry a instruktory.