Profily kateder - KSJL

Oddělení ruského jazyka a literatury

Oddělení ruského jazyka a literatury zajišťuje nové jednooborové bakalářské studium Cizí jazyky pro evropský a mezinárodní obchod - ruský jazyk (RJEMO), které umožní studentům získat během tříletého denního studia především kvalitní odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy (ruský jazyk jako hlavní jazyk, angličtina jako druhý jazyk a podle výběru studenta třetí světový jazyk) a základní odborné znalosti práva a sociální geografie na takové úrovni, aby byli schopni na solidní úrovni komunikovat ve třech cizích jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu. Oddělení se ve spolupráci s ostatními jazykovými katedrami pedagogické a filozofické fakulty výraznou měrou podílí na vydávání odborného časopisu pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku Lingua viva, který úspěšně vychází již od roku 2005. Oddělení spolupracuje se základními a středními školami jihočeského regionu. Každoročně pořádá nyní již tradiční konverzační soutěž v ruském jazyce pro žáky a studenty.

 

webové stránky oddělení