Profily kateder - KSJL

Oddělení českého jazyka a literatury

Oddělení českého jazyka a literatury připravuje budoucí učitele - češtináře pro 2. stupeň ZŠ v kombinaci s dalším předmětem a podílí se i na přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Její edukační a badatelský profil je značně široký a různorodý. Zahrnuje standardní filologické disciplíny a jejich didaktiky, prvopočáteční čtení a psaní, dětskou literaturu a čtenářství, regionální dialektologii, teorii a praxi jazykové a kulturní komunikace i literární komparatistiku a slavistiku. Její vědeckovýzkumné aktivity se promítly především do řešení grantových projektů, realizovaných v letech 2006 - 2008 s podporou MŠMT ČR a Evropského sociálního fondu. Jsou zaměřeny na rozvíjení dovedností pedagogů a žáků osvojovat si moderní informační a komunikační technologie a na inovaci školního vzdělávacího programu a jeho klíčových kompetencí ve výuce českého jazyka a literatury na základních i středních školách. Ve spolupráci členů katedry a učitelů víceletého Gymnázia ve Vodňanech se efektivně propojuje teorie a školská praxe. V publikačních výstupech obou projektů - ve čtyřech vydaných sbornících (2006 - 2008) - jsou prezentovány také výsledky studentské vědecké činnosti a četné příspěvky spolupracujících autorů z domácích a zahraničních univerzit.

 

webové stránky oddělení